Kulturens grund – Kulturgryning 51

Banner för rubrik

Bara människor har kultur

Kultur är en grund för ett mänskligt samhälle

Symbol för en grund

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kultur är en grund •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 8″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Utan krut •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kultur är en grund


Gult prydnadsfält

En människa med livets nödtorft garanterad strävar efter att växa. Kultur strävar med sin undersökning av vilka processer i samhället som bryter fram ur det omedvetna till växande. Då är det viktigt att samhället, med skolan som framträdande exempel, satsar resurser på området. Att satsa innebär inte främst ekonomiskt stöd utan personligt intresse så att nätverken växer.

INSÄNDARE
Kultur är grundläggande

Utveckling

Människans grundläggande drift är att utvecklas, så skolan är en bärande vägg i samhällsbygget. Skolan ska utveckla eleven praktiskt, men också ge utvecklingens teori, dess princip och logik. Lärarens uppgift är att garantera samhällets, individernas och nätverkens fysiska, mentala och andliga utveckling.

Skolan

Kulturellt skapande är att utveckla, en produkt utvecklas ur en råvara, ett stycke “natur”. Just utvecklingsaspekten gör att kultur är ett av skolans viktigaste men mest underskattade ämnen.

Kommunikation

Kultur är ett möte mellan publik, verk och konstnär, den är kommunikation, ett verk måste ju säga något för att vara färdigt.

Kultur är kommunikation

Alvesta är ett kommunikationscentrum. Om kommunikation är viktigt så är kultur grundläggande, och kommunen bör satsa konstruktivt på området.

Publicerad (med underrubriker och fetstil tillagda efteråt) i Växjöbladet Kronobergaren Fredag 26 juli 2013

Kommentar om en grund

Offentliga institutioner som kommuner stöder ofta projekt med att dela ut ekonomiska bidrag. Alltför mycket i rapporteringen i press och andra medier handlar om pengar. En konstnär som fördubblar sin inkomst blir inte automatiskt en dubbelt så bra konstnär.
   Att stödja kulturen handlar i själva verket att ge ett personligt bidrag genom att bidra med sitt kontaktnät. Att visa intresse leder till att konstnären får fler intresserade i sitt nätverk, och även om pengar inte är ämnets viktigaste, till en större kundkrets.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 8”

Akvarell Titel


Att vilja är en grund för konstnärenTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Utan krut

Politiker som brinner
för kulturens frågor
finner
kärleksvågor
från konstpubliken.
Statistiken
visar sant
att var drabant
som strider för kultur
också visar hur
samhället kan vecklas ut
utan revolverskott och krut.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador på fast grund?