Yttrandefrihet och demokrati – Kulturgryning 56

Banner för rubrik

Att utnyttja friheterna

Symbol för yttrandefrihet

Yttrandefrihet anses som något självklart i Sverige. Men kan man utan att hyckla använda den om man är emot den?

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Säga sin mening •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Kosmos 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Rättigheterna •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Säga sin mening


Gult prydnadsfält

Yttrandefrihet är en av demokratins välsignelser och en grundbult för folkstyret. I Magazinet den 5 oktober 2016 berättar den förre utrikeskorrespondenten Lars Gunnar Erlandsson om krisen för yttrandefrihet i Östeuropa och Turkiet. I Sverige är den något självklart, men problemet det motsatta, vi är för frikostiga med de demokratiska rättigheterna.

Demokrati och yttrandefrihet

För den som vill ha och stöder tanken på demokrati är det naturligt att använda demokratins verkningsmedel. Ett av dessa är yttrandefrihet. Att odemokratiska krafter ska kunna hänvisa till demokratiska rättigheter faller på sin egen orimlighet.
   Varje val har konsekvenser, att rata demokratin har till resultat att man samtidigt ratar de välsignelser som demokrati innebär. En rimlig fråga är om företag verkligen är demokratiska.

Företag och demokrati

Barn måste i princip lyda för att överleva, ungdomar söker sitt självbestämmande, och de vuxna strävar att utveckla medbestämmande. Lydnad, självbestämmande och medbestämmande är stegen på trappan till en fungerande beslutsprocess.
   De traditionella industriföretagen verkar genom order till den underställda, genom krav på lydnad, och behandlar de anställda som barn. Senare har företag presenterat sina arbetsuppgifter som projekt, och den anställda har fått mer självbestämmande. Nu finns företag som ger medarbetarna ett större mått av medbestämmande.
   Medbestämmande och demokrati är nära släkt och man bör ställa frågan om företag som konsekvent verkar genom strikt ordergivning verkligen är för demokrati och om man ska ta ifrån dem sina demokratiska rättigheter. Det är i alla fall lätt att se att man i näringslivet behöver ta ett steg upp på trappan mot demokrati och medbestämmande.

Odemokratiska grupper

Odemokratiska grupper som hänvisar till demokratiska rättigheter hycklar Att utnyttja demokratins välsignelser för att avskaffa demokratin är att missbruka friheterna. Demokrati är en överlägsen styrelseform, en lyckokälla, och dess verkningsmedel behöver skyddas noga för att inte smutsas ner och skadas.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Kosmos 1”

Akvarell 'Kosmos 1'


Får konstnären säga precis det hen vill?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Rättigheterna

Ska vår
yttrandefrihet
bli det
som lägger demokratin på bår?
Det slog mig
om mörka krafter säger nej
till demokrati
borde vi bli
restriktiva
och skriva
in i lagen
att stagen
i det trygga
får man inte bygga
om till celler.
Det är demokratin som gäller.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador utan statusföremål