Ansvar i gemenskapen – Kulturgryning 55

Banner för rubrik

Att göra sin plikt

Symbol för ansvar

Den vuxnes uppgift är att ta ansvar Det kan var och en ta på sitt eget sätt.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kultur och frid •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 11″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Tre haikudikter III •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kultur och frid


Gult prydnadsfält

Att vara vuxen är att ta ansvar. För att samhället ska fungera behövs det ansvarskännande medborgare. Ett sätt att göra sin plikt är att skriva insändare om viktiga frågor.

Ansvar för kultur

Endast människor har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör ha sin grund i just mänsklighet är kulturen plogbill i framåtskridandet.
En konsthändelse är ett möte mellan publik och konstnär, verket är ajälva mötesplatsen. Det centrala i ett möte är kontakten. Därför innebär samhällets stöd för kultur i första hand att garantera ett gott kontaktklimat utan störningar.
Den primära källan för kultur kallas natur, kultur är förädlad natur. Naturen är en viktig del av miljön, så en genomtänkt och framsynt politik på området gynnar inte bara miljön, utan också kulturen i förlängningen.

Ansvar för samhällsfrid

Människan använder våld i två situationer, vid jakt och vid revirstrider. Eftersom människor sällan är kannibaler uppkommer våld mellan personer så gott sam alltid just vid strid om livsutrymmet.
Det är biologiskt nedärvt att människan söker hög status. Status anger position i flocken och höga poäng ger dominans över livsutrymmet. Hög status ger många tillfällen att para sig, sexuell aktivitet är den största drivkraften att sträva efter hög status.
De ungdomsupplopp som ägt rum i Stockholm ibland har alltså sin grund i sexuell längtan, de drivs att söka status och använder våld.
Man kan ropa på kastrering av våldsverkarna, kastrering är förmodligen en verksam metod att bota våldsbenägenhet, men ett bättre sätt att hindra våld och få en frdlig tillvaro är att skapa ett jämlikt samhälle utan stora statusskillnaderUppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 11”

Akvarell 'Poeten Salvador 11'


Tar konstnären ansvar för omgivningen, verket och sig själv?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Tre haikudikter III

I.

Samhällsanvaret
måste alla dela på.
Eller förbli barn.

II.
Att ta sitt ansvar
kan vara att skriva brev.
Till sitt samhälle.

III.
Att vara vuxen
är att ta vuxet ansvar.
Alla vill växa.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador begrundar sitt ansvar