Drifter och psyket – Kulturgryning 66

Banner för rubrik

Strömmarnas ursprung

Symbol för drifter

Våra drifter kommer ur spänningar som släpps loss. Drifterna är upphov till våra behov.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Vi drivs av fantasier •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Sigmunds skrifter •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Vi drivs av fantasier

Psykoanalysens skapare, den berömda psykologen Sigmund Freud koncentrerade sina tankar kring sexualdriften, han framhöll hur central den är. Freud diskuterade drifter i mer allmänna ordalag, men lyckades aldrig skapa en ordnad och sammanhängande modell. Hur ska de drifter som är upphovet till rörelsen i oss placeras i kategorier?

Drifter

En fantasi undersöker möjligheter, den har potential. Spänning brukar definieras som potentialskillnad. Där man fantiserar upp står alltså en sånning. Drivfjädern till vår rörelsemekanism spänns, och när spänningen släpps fri uppstår drifter. I den uppkomna strömmen samlas medvetande i olika punkter och bildar ett överskott. I andra punkter skapar den drivande strömmen underskott. Överflöd och brist är upphov till behov.

Drifternas indelning

Freud såg sexualdriften som de psykiska händelsernas ursprung. Den kn delas upp i två.. En kärleksdrift och en aggressionsdrift. Sex innefattar normalt smek och i urartade fall våldtäkt. Den extremaste formen av aggressivitet är att döda. Aggressionsdriften är en dödsdrift. I motsats är då kärleksdriften en livsdrift.

Liv och död

Födelse och död definieras utifrån kontakt. Att födas är att få sin kontakt tänd. Att dö är att få kontakten släckt. Eftersom kärlek är en livsdrift är kärlek förmågan att tända kontakt. Aggressivitet är förmågan att släcka kontakt.
   Människan har social behov, hon behöver kontakt och kärlek är en livsnödvändighet. Man kan fråga sig varför möjligheten till aggressivitet uppstått. Aggressivitet är att kämpa (segra), detta kan förvärras till att strida (skada) och i sin extremaste form att kriga (döda).

Sexualdriften

Sexualdriften är en drift att avla. Som naturkraft skapar driften ett behov att avla barn. Människan lever på två plan, hon är både en natur- och en kulturvarelse. På kulturplanet används sexualdriften till att avla, skapa konstprodukter.

Slutsats

Ursprunget till våra drifter är fantasin. De rörelser som uppstår kan användas både livsbejakande och livsförnekande. Aggression verkar mest kunna knytas till det biologiska livet. Eftersom människan också är en kulturvarelse kan man tro och hoppas att kärlekens seger är hennes slutgiltiga mål.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 2”

Akvarell Poeten Salvador 2


Vilka drifter driver konstnären?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Sigmunds skrifter

I Sigmunds skrifter
står
att våra drifter
styr.
Om kärlekens styrka
kan orka yrka
på första rang
och aggressivitetens klang
är stum
står rum
att finna,
liv kan vinna
och till slut
har sorgen visats ut.


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nils Ferlins Nya Skjorta av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador Knapp till diksamlingen Hågkomster av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten SalvadorKnapp till diktsamlingen Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil


Poeten Salvador lever ut sina drifter

Några rader om mig