Arenor och kultur – Kulturgryning 67

Banner för rubrik

Kultur i dur

Symbol för kulturens arenor

Kulturen behöver arenor. Här kan samhället göra en viktig insats.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kulturens arenor •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Nu 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Kulturen satsad på •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kulturens arenor

17 augusti 2016 publicerar Umeå kommun ett pressmeddelande på mynewsdesk. Rubriken är “Konst i det nya badhuset Navet”. Sonja Larsson ställer ut när simhallen öppnar.
Offentliga byggnader som simhallar är naturligtvis användbara som utställningshallar. Annars är kaféer och restauranger bra arenor. Det är en win-winsituation. Etablissemanget pryds av professionella skapelser samtidigt som kulturidkaren hittar en lokal att utnyttja.

Satsar samhället på kultur?

Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör drivas av just mänsklighet är kultur det sunda framåtskridandets plogbill. Om kultur är bra för samhället så måste samhället svara med att satsa på kultur, men vad det innebär att satsa kan diskuteras. Det mesta av den offentliga insatsen består i att dela ut pengar till olika projekt.

Kultur och ekonomi

En konstnär som fördubblar sin inkomst blir inte automatiskt dubbelt så skicklig utövare. Det finns inget entydigt samband mellan ekonomi och skaparförmåga. Naturligtvis har en konstnär som lever i ekonomisk trygghet lättare att koncentrera sig på sitt skapande än den som lever i oro, men samhällets insatser för kulturen bör inte inskränka sig till att enbart hantera ekonomi.

Samhället och arenorna

Kultur är ett möte mellan en publik och en konstnär. Då måste det finnas arenor och mötesplatser där kultur uppstår. I många mindre samhällen lönar det sig inte för privata intressenter att investera i offentliga lokaler. En viktig uppgift för samhället är att garantera att det finns arenor för kulturen.

Kontakt det viktigaste problemet

Många av problemen i samhället beror på att kontaktklimatet är stört. Att ordna det borde vara en högprioriterad fråga. Eftersom kultur är ett möte är det beroende av kontakt. Om kontakterna i hela samhället fungerar så kan de också fungera för kulturen, och om konstutövarna har möjlighet att skapa stora och starka kontaktnät så har de också möjlighet att sälja sina verk. Något som betyder att ekonomi kan överlåtas mer på den enskilde.

Artikeln publicerades på Blogger, Poeten Salvador lördagen 21 jan 2017Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Nu 1”

Akvarell Nu 1


Arenor är konstnärens arbetsplatsTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Kulturen satsad på

Kultur
med melodierna i dur
är kommunikation
som fungerar.
Ett samhälle som arrangerar
en station,
Kulturarena,
på resan Skaparturen
kan förena
plånbioksfrågor
med kulturen.
Konsten eld och lågor.
Konklusionen given,
kulturen bliven
satsad på.
Då, då, då…


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nils Ferlins Nya Skjorta av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador Knapp till diksamlingen Hågkomster av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten SalvadorKnapp till diktsamlingen Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil


Poeten Salvador söker sina arenor

Några rader om mig