Drivfjäder i utvecklingen -Kulturgryning 80

Banner för rubrik

Vad driver?

Illustration av utvecklingens drivfjäder

Drivfjäder och spänning, det som skapar utvecklingens rörelse

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Plöjer väg •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 9″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Utan krut •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Plöjer väg •

Kulturen och drivfjäder

Rörelsen i tillvaron har sitt ursprung i fantasin. Kultur som bejakar fantasi utvecklar samhället.

Rörelsen skapas

I Sydöstran, Karlskronadelen, skriver Lottie Håkansson om kultur på internet. Rubriken var: “Fantasifull konst på biblioteket”. Artikeln handlar om Niels Elley från Eringsboda. Han ställer ut på biblioteket i Karlskrona och förklarar rörelsen i den.
Ordet fantasi ger associationer till tankar om hela tillvaron.

Om tillvaron

Kultur med litteratur, konst och musik har tillvaron som motiv. Tillvaron är det som finns, det som existerar, även om begreppet existera är svårt att hantera. Vi existerar ju och har ingen hälsosam distans till att finnas.

Tillvaron är uppbyggd av tre zoner, fantasi, dröm och verklighet.. Fantasin handlar om möjligheter, vilken potential företeelser har. Drömmen handlar om våra önskningar., vilka företeelser vi vill se förverkligas. Verkligheten handlar om fakta, vilka företeelser som fixerats i tid och rum. Fantasin är ursprunget till rörelsen i tillvaron

Fantasi

När man fantiserar kring något uppstår flera bilder, möjligheter. Där olika potentialer finns uppstår en spänning.. Spänning kan definieras som potentialskillnad.. Denna är energin i fjädern hos den mekanism som driver oss framåt. Fantasin är en förutsättning för att vi ska röra oss i någon riktning.

Rörelsen

När spänningen i oss släpps loss rör sig medvetandet. Vi får en drift. Denna rörelse samlar koncentrationer (överskott) och ibland brister (underskott). Dessa är ursprungen till behoven. Behov är vad som motiverar oss.

Utställningen

Niels Elley har genom att ha bejakat fantasin i sin utställning fått tillvarons grundkraft att växa. Genom att betrakta hans verk startar vi en drift inom oss. Driften leder till behov och vi motiveras.

Arikelln om tillvarons drivfjäder tidigare publicerad på Blogger

Uppåtpil
Bengt Tomas målar


“Poeten Salvador och hans bror skulle gå på fest. Salvador är mager, hans bror har hemorrojder. Vem blev fullast först?”
“Poeten Salvador, för han var bra i arslet när han kom!”

V A R N I N I N G !!!

Lyssna med försiktighet på Poeten Salvador, som kulturutövare är han sällan nykter

Enos Hedin*

*Enos Hedin är sidans managerRubrikmarkör

• Akvarell “Poeten Salvador 9” •

Akvarell Poeten Salvador 9


Spänner konsten utvecklingens drivfjäder?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Utan krut

Politiker som brinner
för kulturens frågor
finner
kärleksvågor
från konstpubliken.
Statistiken
visar sant
att var drabant
som strider för kultur
också visar hur
samhället kan vecklas ut
utan revolverskott och krut.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador söker sin drivfjäder

Några rader om mig