Problem i kulturen – några tankar av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker på problem i kulturen

Problem i kulturen är oönskade och tecken på samhällsstörningar, så finns det vägar med god beläggning bort från dem?

Skaparkris

Bara människan har utvecklat kultur, så kultur ett utslag av mänsklighet. Just mänsklighet bör därför leda framstegen i samhället, så kultur är plogbill i utvecklingen.

Problem i kulturen

Tyvärr finns det problem i kulturen och kulturlivet. Eftersom den och samhället är ett par i intim symbios, och kultur är utvecklingens front, så fortplantas svagheterna i det sociala livet till skapandets område. Den allra största störningen i samhällslivet är tydliga kontaktbesvär.

Kontakt

Kontakt är grunden i det sociala livet. I fall den uppstår har parter ett gemensamt medvetande om något. Kärlek tänder och aggressivitet släcker kontakt. Eftersom samhället styrs av aggressivitet i dag är normal mänsklig kontakt svår att hantera. Så aggressivitet är sjukdomarnas orsak.

Läkarvård

Ondskans bett resulterar alltså i missfunktion. Först drabbar nivån besvär. Sedan blir de svårare så sjukdomar uppstår. Eftersom sjukdomar är oönskade behöver vi läkarvård och ofta en medicin. Men vilka piller måste vi äta för att kärleken ska dominera över aggressiviteten? För fungerande kontakt ska vara en normalitet! Måste vi även ta medel för att problemen i kulturen ska suddas ut och bytas mot ett lyckotillstånd?

Utvecklingen

Vi lever i en brytningstid, och allt fler noterar samhällslivets brister. Så kärleken gör trots allt framstötar. Även kvinnorna har fått mod och tar plats. Dessutom ökar österländska idéer popularitet. Summa summarum kommer dessa krafter tillsammans att vårda krafterna som skapar kontakt. Därmed räddar vi både kulturen och samhället.

Skalla-Grim skriver

Kommentar

Krister Håkansson: Men varför är kultur så viktig?
Skalla-Grim: Utöver att skapandet är roligt?
Krister Håkansson: Ja, kulturen måste vara tecken på något!
Skalla-Grim:Kultur är utvecklad natur.
Krister Håkansson: Ja, just det Kultur är ett mått på utvecklingens nivå.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim