Ska leva – lyriskt infall av Poeten Salvador

Dikten

Ska leva? Ska och ska!? Men ibland tar man beslut

Den vackraste dagen
på våren
gick jag
att gå dig i spåren
och vaggade fram
tills jag fann
det källsprång
där livslusten rann.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Om dikter

Dikten Ska leva

Den som söker ska också finna. Därför kan vi hitta kärlek på vår slingrande stig bara vi letar. Dikten Ska leva tar upp den särskilda stund då vi finner vår skatt. Sedan leder fyndet till att vi beslutar oss för att verligen finnas.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Kommentar till Ska leva

Poeten:Jaha, så har man kastat ur sig igen!
Dan Andersson: Inte slungat ur dig, väl!?
Poeten:Jo, tömt mina sopor på offentlig plats!!!
Dan Andersson: Nu låter du dyster!
Poeten: Ja, jag är ju poet.
Dan Andersson: Utan det dystra finns inte det glada.
Poeten: Läs min dikt! Är den inte glad

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar Ska leva