Verket Duuu 1 målat av Bengt Tomas

I cyberrymden

Verket Duuu 1 fäst men fritt

Verket Duuu 1

Verket – klicka för större

Till artikel om ordet du på Wikipedia

OM bilden

Verket Duuu 1

Som sociala lever vi i grupper, och vi är du och jag. I stället för isolerade och ensamma går vi tillsammans, och skapar varandra i samtalet. Så verket Duuu 1 ropar ut glädjen över att du ser mig.

Mina bilder

Jag har måleriet som hobby, så arbetet med penna och pensel är underhållning. Därför ger leken med färger avkoppling, samtidigt som den är ett nöje.

Jag har provat olika tekniker men begränsat mig till måleri med akvarell. Fast vattenfärgen kompletteras i det lilla med linjer av färgpennor och punkter i svart tusch.

Syftet med bildskapandet är attu komplettera huvudämnet, mitt skrivande, så det blir mer fullständigt. Eftersom bilder lär vara utgångspunkten för de psykiska processerna är de ibland starten på nya projekt.

Vad är konst?

Frågan diskuteras ofta, filosofer har undersökt begreppet i långa tider, men än kan vi inte se en definition som är objektiv, och som alltså är giltig för alla.

Jag påstår att konst har tre egenskaper. För det första är den skapad. En målad tavla kommer ur kreativitet, men en soluppgång är inte skapad, och att solen höjer sig över horisonten varje dag är inte konst, trots att soluppgången är vacker. För det andra är konst unik för att skilja den från hantverk eller konsthantverk. För det tredje är konst en upplevelse. Ordet konst kommer ur att kunna, och den som kan sin teknik har också förmågan att skapa upplevelser. I dag har begreppet glidit över till att peka på själva upplevelsen.

En målning byggs av form och färg.

Vad är färg?

Den första frågan vi ställer oss om färg, är om den finns. Är färg en egenskap i verkligheten, eller är det bara våra sinnen som skapar upplevelser av kulör? Frågan kan vi grubbla på.

Färger är symboler. Det är vanligt att anse att blått står för lugn, rött för exaltering och grönt för harmoni. Gult kan stå för solen. Symbolerna har en universell sida, men också en kulturellt betingad och en privat.

Eftersom upplevelsen av färg är helt subjektiv, så kan vi inte beskriva med ord för någon annan hur vi ser blått eller rött.

Kommentar

Sven Ljungberg: Är det konst du håller på med?
Bengt Tomas: Jag vet inte, jag bara målar, men Aina A sa att mina bilder var konst.
Sven Ljungberg: Och vad menar du med konst?
Bengt Tomas: Något konstigt kanske?
Sven Ljungberg: Nej, unge man! Konst är en unik skapad upplevelse.

Bengt Tomas målar