Kulturpolitik utredd av Poeten Salvador

Poeten Salvador tänker på kulturpolitik

Kulturpolitik – politikens utgångspunkt utredd av Poeten Salvador i rollen Skribenten Författaren Skalla-Grim

Kultur och politik

Politikens språk är ekonomi. Sakfrågorna bör utgå från kulturens hälsa.

Historia

Politik utövas traditionellt av partier mellan polerna höger och vänster. När miljöpartiet skapats och blivit ett riksdagsparti uppstod ett nytt politiskt plan. Det låg över det gamla och en miljöpartist kunde titta åt och inspireras från både höger och vänster,. Partiet kallas grönt, i själva verket borde man kalla sig regnbågsfärgat.

Miljöpartiet

Miljöpartiets huvudintresse är miljön. Tyvärr blandar många ihop miljö och natur. Miljön är den yttersta zonen en människa omger sig med. Miljön kan delas in i natur och kultur, där kultur är förädlad natur.

Kulturpolitik

Bara människan har kultur, så kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom just mänsklighet bör leda utvecklingen är kultur plogbillen. Politikens grund bör vara kulturpolitiken. Eftersom kultur är förädlad natur måste naturen ha hälsa först.

Praktik

En konstnär skapar genom att synliggöra det som ligger dolt i de djupare delarna av medvetandet. Konstnären visar fram det nya samhällets symboler. Politiker bör alltså vara observanta på vad som händer på de konstnärliga arenorna. och det är ju möjligt att kommunicera med konstnärerna själva och se vad framtiden vill. Kulturpolitik skapas i samarbete.

Kommentar

Krister Håkansson: Så kultur är alltså de politiska sakfrågornas utgångspunkt?
Poeten Salvador: Ja, ekonomin är politikens språk, men kultur sakfrågornas grund.
Krister Håkansson: Du pratar om miljöpartiet. De pratar om naturen.
Poeten Salvador: Kulturen är ju den förädlade naturen!
Krister Håkansson: Och människans yttersta zon, miljön, då?
Poeten Salvador: Miljön kan delas in i natur och kultur.
Krister Håkansson: Så politik handlar om språket, ekonomi, och kultur?

Skalla-Grim skriver