Kulturpolitik utredd av Poeten Salvador

Poeten Salvador tänker på kulturpolitik

Kulturpolitik – politikens och kulturens utgångspunkt

Kultur och politik

Politikens språk är ekonomi. Då kan vi också tänka att politikern bör måna om sin kund som är samhället. Dessutom bör sakfrågorna utgå från kulturens hälsa.

Historia

Traditionellt utövar vi politik med partier mellan polerna höger och vänster. När miljöpartiet skapats och blivit ett riksdagsparti uppstod ett nytt politiskt plan. Eftersom det låg över det gamla så kunde en miljöpartist titta åt och inspireras från både höger och vänster. Partiet kallas grönt, men i själva verket borde man kalla sig regnbågsfärgat.

Miljöpartiet

Miljöpartiets huvudintresse är miljön. Tyvärr blandar många ihop miljö och natur. Miljön är den yttersta zonen som en människa omger sig med. Vi delar in miljön i både natur och kultur, där kultur är förädlad natur.

Kulturpolitik

Bara människan har kultur, så kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom just mänsklighet bör leda utvecklingen är kultur plogbillen. Då bör politikens grund vara kulturpolitiken. Eftersom kultur är förädlad natur måste naturen ha hälsa innan vi förädlar den, för ett träd med ruttna rötter blir ingen livskraftig planta.

Praktik

En konstnär skapar genom att synliggöra det som ligger dolt i de djupare delarna av samhällets medvetande. Hen står alltså i fronten, och möter det nya som väller fram. Konstnären visar det nya samhällets symboler. Politiker bör även vara observanta på vad som händer på de konstnärliga arenorna. De kan ju kommunicera med konstnärerna själva och se vad framtiden vill. Vi skapar kulturpolitik i samarbete.

Kommentar

Krister Håkansson: Så kultur är alltså de politiska sakfrågornas utgångspunkt?
Poeten Salvador: Ja, ekonomin är politikens språk, men kultur sakfrågornas grund.
Krister Håkansson: Du pratar om miljöpartiet, men de pratar ju om naturen.
Poeten Salvador: För att kultur är den förädlade naturen!
Krister Håkansson: Och människans yttersta zon, miljön, då?
Poeten Salvador: Miljön kan delas in i natur och kultur.
Krister Håkansson: Så politik handlar om språket, ekonomi, och kultur?

Vad är kultur, på Wikipedia
Tiol fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver