Verket Duuu 2 målat av Bengt Tomas

Smyckar cyberväggen

Verket Duuu 2 på tavelkroken fast ritad på skrivbordet

Verket Duuu 2

Verket – klicka för större

Till artikel om ordet du på Wikipedia

OM bilden

Verket Duuu 2

Eftersom vi inte vet vem och vad vi är utan människor utanför oss hyllar vi ett du. Så verket Duuu 2 visar lyckan över dig. Och de många u:na uttrycker glädjen för att du går bredvid mig.

Mina bilder

Jag har måleriet som hobby, så arbetet med penna och pensel är underhållning. Därför ger leken med färger avkoppling, samtidigt som den är ett nöje.

Jag har provat olika tekniker men begränsat mig till måleri med akvarell. Fast vattenfärgen kompletteras i det lilla med linjer av färgpennor och punkter i svart tusch.

Syftet med bildskapandet är attu komplettera huvudämnet, mitt skrivande, så det blir mer fullständigt. Eftersom bilder lär vara utgångspunkten för de psykiska processerna är de ibland starten på nya projekt.

Vad är konst?

Frågan diskuteras ofta, filosofer har undersökt begreppet i långa tider, men än kan vi inte se en definition som är objektiv, och som alltså är giltig för alla.

Jag påstår att konst har tre egenskaper. För det första är den skapad. En målad tavla kommer ur kreativite, men en soluppgång är inte skapad, och att solen höjer sig över horisonten varje dag är inte konst, trots att soluppgången är vacker. För det andra är konst unik för att skilja den från hantverk eller konsthantverk. För det tredje är konst en upplevelse. Ordet konst kommer ur att kunna, och den som kan sin teknik har också förmågan att skapa upplevelser. I dag har begreppet glidit över till att peka på själva upplevelsen.

En målning byggs av form och färg.

Vad är färg?

Den första frågan vi ställer oss om färg, är om den finns. Är färg en egenskap i verkligheten, eller är det bara våra sinnen som skapar upplevelser av kulör? Frågan kan vi grubbla på.

Färger är symboler. Det är vanligt att anse att blått står för lugn, rött för exaltering och grönt för harmoni. Gult kan stå för solen. Symbolerna har en universell sida, men också en kulturellt betingad och en privat.

Eftersom upplevelsen av färg är helt subjektiv, så kan vi inte beskriva med ord för någon annan hur vi ser blått eller rött.

Kommentar

Bengt Tomas: Du säger att konst är en upplevelse.
Sven Ljungberg: Ja, konsten är inriktad på upplevelsen nu för tiden. Men ordet konst kommer av “att kunna”..
Bengt Tomas: Och det betyder?
Sven Ljungberg: Konstnären var en som kunde sitt arbete.
Bengt Tomas: Kunde, ja.
Sven Ljungberg: Och den som kan måla kan skapa upplevelser.
Bengt Tomas: Ja.
Sven Ljungberg: Idag har fokus glidit över till upplevelsen.

Bengt Tomas målar