En definition av konst av Skalla-Grim

Poeten Salvador i allvar och glädje

En definition av konst kan vara enkel eller komplicerad

Artikel

Vad konst är har diskuterats. En del påstår till och med att konst är omöjlig att definiera, att det inte går att säga vad den är.

En definition av konst

En tapet kan vara vacker, men den brukar inte räknas som konst. En tapetvåd är inte unik, och den vill bevara harmonin, och inte i första hand ge en upplevelse. Konst är en unik skapad upplevelse.

Unik

Hantverk och konsthantverk görs i serier där varje exemplar är en kopia av en mall. Det definieras utifrån antalet likadana pjäser i tillverkningsprocessen. Ett konstverk tillverkas i ett exemplar, det är unikt.

Skapad

En soluppgång är vacker, men för att den ska kallas konstverk måste det finnas en skapare bakom. Om soluppgången är ett konstverk eller inte är en religiös eller filosofisk fråga. Bakom en målning eller en staty finns i alla fall någon som har skapat den.

Upplevelse

Ordet konstnär kommer från kunna. Hen var en som kunde sin teknik väl, och den som kunde hantera färg och form gav betraktaren en upplevelse. Idag har begreppet konst glidit över till att syfta på upplevelsen.

Fördjupning av upplevelsen

Konsten bär ett språk som får betraktarens medvetande att djupna från upplevelse. Den måste förstås, verket pekar på något. Den måste tolkas, konstnären har en tanke med verket och vill säga något. Allt utifrån en definition av konst, att den är en unik skapad upplevelse.

Kommentar

Krister Håkansson: Vad konst är?
Poeten Salvador:Ja
Krister Håkansson:Det är en svår fråga.
Poeten Salvador: Jag har mitt svar.
Krister Håkansson: Ditt svar?
Poeten Salvador: Ja, vad konst är är unikt för varje konstnär.

Skalla-Grim skriver