Definition av konst tänkt och känd av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker på definition av konst

Definition av konst som kan göras enkelt eller komplicerat

Artikel

Vad konst är har vi diskuterat i århundraden. En del påstår till och med att konst är omöjlig att definiera, och att det inte går att säga vad den innebär så att de har gett upp försöken att peka ut en tydlig förklaring.

Definition av konst

En tapet kan vara vacker, men vi räknar den inte som konst. Eftersom en tapetvåd inte är unik och främst vill bevara harmonin i rummet, så ger den inte i första hand ge en upplevelse. Däremot definierar vi konst som en unik skapad upplevelse.

Unik

Vi gör hantverk och konsthantverk i serier där varje exemplar är en kopia av en mall. Vi definierar hantverk och konsthantverk utifrån antalet likadana pjäser i tillverkningsprocessen medan vi gör ett konstverk i ett enda exemplar. Så konstverket är unikt.

Skapad

En soluppgång är vacker, men för att vi ska kalla det för konstverk måste det finnas en skapare bakom. Om soluppgången är ett konstverk eller inte är mer en religiös eller filosofisk fråga. Bakom en målning eller en staty finns i alla fall någon som har skapat den.

Upplevelse

Ordet konstnär kommer från kunna. Därför var konstnären en person som behärskade och kunde sin teknik väl, och den som kunde hantera färg och form gav betraktaren en upplevelse. I motsats har begreppet konst i dag glidit över till att syfta på upplevelsen av verket.

Fördjupning av upplevelsen

Konsten bär ett språk som får betraktarens medvetande att djupna från upplevelse. Den måste även förstås, så verket pekar på något.Därför frågar vi vad det skapade refererar till? Konstverket måste också tolkas, konstnären har en tanke med verket och vill säga något med det.

Som sammanfattning av konst säger vi att den är en unik skapad upplevelse.

Kommentar

Krister Håkansson: Ifall du definierar konst?
Poeten Salvador: Även jag har funderat.
Krister Håkansson:Men det är en svår fråga.
Poeten Salvador: Jag har ändå ett svar.
Krister Håkansson: Och det är?
Poeten Salvador: Konst är den upplevelse som varje konstnär skapat unik.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver