Nya kulturen genomlyst av Skalla-Grim

Poeten Salvador tänker på den nya kulturen

Nya kulturen bör skapas med psykologisk insikt

Artikel

Ingress

Det finns motsatta åsikter om läkaren Sigmund Freud, men det är omöjligt eller åtminstone svårt att förneka hans stora betydelse för psykologins utveckling. Tyvärr hittade han inte ordningen mellan ämnets olika begrepp. Det finns i alla fall modeller som botar oordningen. Dessa ger också insikt i sambandet mellan psykologi och behoven i kulturen.

Sex

Man kan tycka att Freud var alltför fixerad vid sex.. Sex betyder egentligen inte allt, men det är en viktig ingrediens i det mänskliga livet. En hypotes säger att barnet genomlever alla typer av sexdrift så att vi riktar den mot olika mål under vår uppväxt.

Sexdriftens komponenter

Sex yttrar sig i två motsatser, kärlek och aggressivitet. Båda krafterna påverkar kontakt. Kärlek tänder och aggressivitet släcker den.

Aggressivitet

Den yttersta aggressiviteten är att döda, så aggressiviteten kan även kallas dödsdrift. .Den vill döda kontakt och orsakar därför kontaktstörningar.

Kulturen

Eftersom aggression styr det västerländska samhället, så tillskansar tillskansar sig ledare ofta makten med aggressiv utlevelse. Då kulturen är en bild av hela samhället så styrs också kulturen av dödsdrift.

Kulturens undergång

Att kulturen genomsyras av dödsdrift leder till att den utplånar sig själv. Driften är mestadels omedveten, och kan då verka ostört, men målet är satt, utplåning.

Den nya kulturen

Om aggressivitet är dödsdrift, så är motsatsen kärlek livsdrift. Kulturen som uppstår när den gamla utplånat sig själv måste bygga på kärlek. Kärlek tänder kontakt och kulturen påverkar samhället. Då botar vi samfundets värsta sjukdom, det störda kontaktklimatet.

Kommentar

CM Bellman: Får jag vara rättfram?
Skalla-Grim: Javisst.
CM Bellman: När du har sex, vill du smeka eller ge din partner stryk?
Skalla-Grim Smeka. Hoppas jag.
CM Bellman: Men du måste vara medveten om dina aggressiva impulser!
Skalla-Grim Måste?
CM Bellman: Ja, annars stör de dig utan att du kan försvara dig.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver