Kränkning eller helt normal kritik av verket

Poeten Salvador tänker på kränkning

Kränkning eller kritik är frågan

Artikel

Fördom eller inte, men dagens ungdomar lär inte kunna ta kritik, utan uppfattar den som en kränkning. Men vi måste ta nödvändig granskning om vi vill göra framsteg och utveckla oss.

Om kritik utan kränkning

Även om vi uttrycker kritik betraktar oss omgivningen oftast som vänliga människor. Om vi faktiskt har en god vilja bakom, och vi är konstruktiva och vill bygga upp i stället för att riva ner, så känner den vi bedömer det. Om vi också syftar till att hjälpa med rena hjärtan kallar oss omgivningen automatiskt konstruktiva. Dessutom bör vi granska sakligt och inte angripa personers privata egenskaper.

Men den onda kritiken kränker.

Felfri

Att inte kunna ta kritik kan vara ett tydligt tecken på att den bedömda anser sig vara helt perfekt och stå utan några fel. Strävan mot perfektionism har också skadliga sidor.

Som människor har vi alltid brister, och tron på motsatsen är en vanföreställning som hindrar oss från att se verkligheten som den egentligen är. Vuxenhet handlar om mycket, också om att uppfatta verkligheten riktigt, så strävan efter perfektionism och inbillningen av vår felfrihet hindrar oss att växa.

Kritikens mål

Att sträva efter utveckling ger livet en mening. Efter den grundläggande tanken att överleva är utveckling ett gott mål, och bedömning ska syfta till framsteg och ges med en kunnig lärares handlag. Vi är alla både lärare och elever.

Kulturen

Eftersom en konstnär ger av sig själv i sitt uppvisade verk så har hen ingen distans till det skapade. Därför kan hen inte se sin produkt klart. Så hen behöver granskas utifrån för att bättre uppfatta sin tavla eller dikt. Fördom eller inte, men kritiker anses ofta vara ironiska och kan klanka på personen, så bedömningen kan vara en direkt kränkning av konstnären. Alltså bör kritik befrias från sådan sjukdom.

Kommentar

Evert Taube: Kränker de dig, grabben?
Skalla-Grim: Nej men jag har fått kritik.
Evert Taube: Och vi sjömän tål att granskas.
Skalla-Grim: Vi sjömän alltså!

Till artikel om kritik, på Wikipedia
För att få fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver