Dan Andersson 12 talar lugnt och lågmält

Dikten

Dan Andersson 12 i hans anda

De dystra män
drar ut igen
bort från sina plogar
ut i mörka skogar.
Dold av kylig skugga
får den magre tugga
fattigdomens föda
mitt i slit och möda.
Först på domens dag
släpper armodet sitt tag
och vi flyger i ett rus
upp mot himlens ljus.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Dan Andersson 12

Poeten Salvador: Det är i alla fall ett försök.
Gustav Fröding: Dan skulle ha varit nöjd med dig.
Poeten Salvador: Nöjd?
Gustav Fröding: Ja, han skulle säga salut.

Om dikter

Dikten Dan Andersson 12

Eftersom poeten Dan Andersson från Dalarna ofta tecknade vildmarken är det underligt att hans verser är ordnade. Men diktarna använde ofta rim på Anderssons tid. För att leva sig in i förebilden använder dikten Dan Andersson 12 likheter i ljud.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar Dan Andersson 12