Om dig 4 med Poeten Salvadors sökande öga

Dikten

Om dig 4, jag har tittat intensivt på dig

När du
tryckte dig tätt intill,
bröst mot bröst,
och ditt hjärta viskade:
Håll om mig,
föll bergen
och vattnet forsade
uppför fallen,
och jag visste
det finns källor
som aldrig sinar.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Om dig 4

Poeten Salvador: Hjälp mig!!!
Nils Ferlin: Unge man, vad behöver du hjälp med?
Poeten Salvador: Vad är kärlek?
Nils Ferlin: Om du kan skriva en dikt om kärlek, så vet du vad kärlek är.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Om dig 4

För att hämningslöst visa våra känslor skriver vi rara små kärlekspoem. Att säga sanningen i intima ord stärker kärleken. Därför skrev poeten den lilla dikten Om dig 4 och gav den till sitt hjärtas längtan och mål.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Eftersom poeten är fri spänner versernas innehåll över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Om dig 4