Kulturterapi genomgången och demonstrerad

Poeten Salvador tänker kulturterapi

Kulturterapi för utveckling

Artikel

Att gå i traditionell samtalsterapi kan vara kostsamt i både tid och pengar. Det är kanske den enda framkomliga vägen i en del fall. Vid andra tillfällen räcker vanliga samtal i vardagen med vänner. En annan metod är att använda kulturterapi.

Hur fungerar terapi?

En klient tar med sig ett svårlöst problem till sin terapeut. Klienten talar öppet om problemet och tömmer sig på det, och lägger det utanför sig. Terapeuten tar in problemet professionellt och fungerar som container för det.

Det svårlösta och problematiska hos klienten är inte försvunnet för alltid, det återuppstår strax på insidan, men nu finns det besvärliga på två platser, i klienten och i terapeuten. Två skilda poler har uppstått. Där två poler finns uppstår ett spänningsfält, och klientens laddningar blir rörliga och kan börja flytta sig

Kulturterapi

En konstnär uttrycker sig, och kan lägga det som tynger utanför sig på ett medium. som papper eller video, och få tillfällig lindring. Problemet har ju bara försvunnit tillfälligt, men finns nu både i och utanför konstnären. Två poler och ett spänningsfält har uppstått. Kulturarbete har en terapeutisk sida.

Värdet av en publik

Ju fler som tar in ett verk desto fler poler innehåller systemet kring konstverket, och urladdningen av konstnärens besvär blir både skickligare och effektivare. Publiken har rollen av att vara terapeut i en informell behandling.

Terapi för vem?

Den som använder kulturterapi bör kunna en del om skapandet och om villkoren för det, och en del om terapi. Vi kan förutsätta att konstnären känner sitt skapande väl, men att informationen om terapi är knappare. Det florerar ett rent felaktigt rykte att terapi förstör förmågan att skapa. Tvärtom, den som är fri från problem och friskare ser omvärlden klarare och är mer fri i skapandet.

Kommentar

Vilhelm Moberg: Det där med terapier…
Skalla-Grim: Ja.
Vilhelm Moberg: Är inte det överdrivet?
Skalla-Grim: Utveckling är väl nödvändig!

Skalla-Grim skriver