Etikettarkiv: Terapi

Kulturterapi genomgången och demonstrerad

Poeten Salvador tänker kulturterapi

Kulturterapi för utveckling

Artikel

Att gå i traditionell samtalsterapi kan vara kostsamt i både tid och pengar, men det är kanske den enda framkomliga vägen i en del fall. Vid andra tillfällen räcker vanliga samtal i vardagen med vänner. För det tredje använder vi metoden kulturterapi.

Hur fungerar terapi?

Först tar en klient med sig ett svårlöst problem till sin terapeut. Sedan talar klienten öppet om sina bekymmer och tömmer sig på dem, och lägger det utanför sig. Så tar terapeuten in problemet professionellt och fungerar som container för det.

Men det svårlösta och problematiska hos klienten är inte försvunnet för alltid, utan det återuppstår strax på insidan. Men nu finns det besvärliga på två platser, i klienten och också i terapeuten, så två skilda poler har uppstått. Där två poler finns uppstår ett spänningsfält, och klientens laddningar blir rörliga och kan flytta sig.

Kulturterapi

Eftersom en konstnär uttrycker sig, så kan hen lägga det som tynger utanför sig på ett medium. som papper eller video, och få tillfällig lindring. Fastän bearbetat har ju problemet bara försvunnit tillfälligt, men det finns nu både i och utanför konstnären. Två poler och ett spänningsfält har alltså uppstått. Slutsatsen är att kulturarbete har en terapeutisk sida.

Värdet av en publik

Ju fler som tar in ett verk desto fler poler innehåller systemet kring konstverket, och urladdningen av konstnärens besvär blir både skickligare och effektivare. Så publiken har rollen av att vara terapeut i en informell behandling.

Terapi för vem?

Den som använder kulturterapi bör kunna en del om skapandet och om villkoren för det, och en del om terapi. Vi kan förutsätta att konstnären känner sitt skapande väl, men att informationen om terapi är knappare. Tyvärr florerar det ett rent felaktigt rykte att terapi förstör förmågan att skapa. Tvärtom är den som är fri från problem och friskare tydligare medveten, och ser omvärlden klarare och är mer fri i skapandet.

För det första en sida om kultur, på Wikipedia
För det andra fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Kommentar

Vilhelm Moberg: Ifall det där med terapier…
Skalla-Grim: Ja alltid terapi.
Vilhelm Moberg: Alltid, är inte det överdrivet?
Skalla-Grim: Men utveckling är väl nödvändig!

Skalla-Grim skriver