Om dig 8 säger sanningen utan prut

Dikten

Om dig 8 är poetens försök

Kunde du bära
min dröm
att lära
mig tråckla en söm
som binder
helt utan hinder
oss till ett par
med medkänslan kvar?
Svaret du sa
fick mig att ta
det jublande steget i rus
och världen blev ljus.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

*
Fler dikter av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Om dig 8

Eftersom kärlek värderas högt av mänskligheten skriver diktarna ofta om ämnet. För att teckna den söta och varma känslan skriver poeterna med allvar samtidigt som de öppnar sina hjärtan. Dikten Om dig 8 knackar på dörren till kärleken tempel.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Om dig 8