Om dig 8 säger sanningen utan prut

Dikten

Om dig 8 är poetens försök

Kunde du bära
min dröm
att lära
mig tråckla en söm
som binder
helt utan hinder
oss till ett par
med medkänslan kvar?
Svaret du sa
fick mig att ta
det jublande steget i rus
och världen blev ljus.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Om dig 8

Poeten: Du är för kärlek?
Poeten: Ja.
Poeten: Aggressivitet är kärlekens motsats.
Poeten: Då ska jag undvika vrede.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar