Dikten Pardans 3 ur Poetens längtan

Dikten

Dikten Pardans 3 tar några steg, så att världen ska röra sig.

Du
mitt stöd
i
kaos ordning,
du min
fasta punkt
när livet forsar,
du ger
min rörelse
en stillhet,
mitt liv
en färg
av evighet.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till dikten Pardans 3

Nils Ferlin:Eftersom Evigheten är lång, så får vi vänta.
Poeten För lång?
Dan Andersson Den kan aldrig bli för lång.
Poeten Då söker vi den genom kärleken!

*
Om dikten Pardans 3 lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

*

Om dikter

Om dikten Pardans 3

Poeten Salvador törs sig på det vågade försöket att skriva dikt om kärlek, men rädslan är ändå ganska liten. Att skriva verser om ömhetens ämnen kräver ett grundläggande allvar hos skribenten, så han levde sig in i motivet och sig själv innan han tryckte pennans spets mot det vita papperet. Därför är han lugn nu, även om de skrivna orden skulle vara banala.

Diktens form

Verser är olika, men vi delar in dem i tre huvudklasser, bundna, scematiska och fria. Bunden vers är just bunden, och vi skriver dem enligt förutbestämda regler. Schematisk vers styrs av regler i avsnitt, medan vi inte behöver anpassa fri vers till en förutbestämd form.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över alla områden, och utgår ofta från en känsla, men källan kan vara en tanke. Även andliga upplevelser är möjliga att föra över till dikt

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, och satt i ett utsiktstorn, för att sedan sprida vad hen sett. Idag är skrivandet en syssla för alla, så vi skriver texter och sprider i stora mängder på internet. De flesta är fritidspoeter som skriver för nöje, eller som terapi. En populär sida är poeter.se, men det finns flera.

Salvador har skrivit dikten Pardans 3