Varm kultur under solens ljusa strålar

Poeten Salvador tänker min roman

Varm kultur ger ett varmt samhälle

Artikel

Vrede

Konstnärerna kan skapa sina verk att bära olika sinnesstämningar, men vrede är en negativ kraft om vi lever ut den. Så är allt vi skapar och som bär vrede, och som vi visar upp i utställningar skadligt?

Ondska är lidande

Vi kan, definera ondska som onödigt lidande, och eftersom Buddha gick in i nirvana är det möjligt för alla, att vi alla kan gå in i lyckoriket. Där finns inget lidande, så tydligen är allt lidande onödigt. Därför kan vi sätta likhetstecken mellan att vara ond och att skapa lidande.

Lidandets orsak

Eftersom lidande kommer och uppstå ur smärta, det orsakas av stick och hugg, så är källan aggressivitet. Då sätter vi likhetstecken mellan aggressivitet och lidande, och
mellan aggressivitet och ondska.

Vrede är den aggressiva känslan

Känslor är värderingar. Vrede uppstår när vi är aggressiva. Vi sätter likhetstecken mellan vrede och aggressivitet, mellan vrede och lidande, och därmed mellan vrede och ondska

Ondska i kulturen

Finns det något positivt med att en kulturperson lever ut sin ondska i verken? I kristna kretsar säger man ibland att ont ska med ont fördrivas. Bättre är att agera dammsugare, att med aggressivitetens motsats, kärlek, ta till sig det onda, och släppa det fritt i sig, så att det löser upp sig. Att agera med kärlek skapar lycka i omgivningen. Men aggressivitet skapar alltid lidande.

Kärlek i en varm kultur

Ett konstnärligt verk är till stor del en bild av konstnären. Om den som skapar därför gör sitt verk ur kärlek, så blir därför verket, texten eller bilden, impregnerad med kärlek. Det krävs ingen särskild ansträngning, utan bara att skaparen upplever sin egen kärlek.

Kärlek

Världen blir lyckligare om den leds av kärlek. Eftersom kulturen leder samhällets utveckling är det viktigt att det skapade är kärleksfullt. Kärlek är kontaktförmåga, och genom att främja kontakt och ett fungera socialt sammanhang agerar vi för kärleken.

Kommentar

Vilhelm Moberg: Är det vreden som är het?
Dan Andersson: Nej, det är kärleken.
Astrid Lindgren: Dan har rätt.
Skalla-Grim: Då vet jag vad jag vill.

*

För det första flera artiklar om kultur” av Skalla-Gerim
För det andra om kultur på Wikipedia

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om varm kultur