Dikten Lätt-Rimmat 32 ur en hastig tanke

Dikten

Dikten Lätt-Rimmat 32

Jag ville
bli
den lille
kille
som var fri
och glad,
så jag bad
om hopp,
men växte opp
och blev
en dag
en svag
poet som skrev
så skranglig poesi.
Vad man vill bli
är målet blott.
Sen får livet duga gott.

*
För att få dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

*
Om dikten lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

För att få fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Lätt-Rimmat 32

Då dikter kan fokusera på innehåll eller form måste vi välja. Ifall innehållet skrivas exakt använder vi fri vers. Ifall formen är nummer ett kan vi rimma. Också dikten Lätt-Rimmat 32 använder som titeln visar ljudlikheter, men poeten puffar även för innehållet.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Lätt-Rimmat 32