Dikten Lätt-Rimmat 34 leker med ljud och ton

Dikten

Dikten Lätt-Rimmat 34 så att vi ler

Trampa då gasen
i botten!
Jag tror själva fasen
lägger handen på potten.
Ondskans potentat
sprider sitt hat
och många ger upp
när illvilja mal
och han gal
som en tupp.
Spring
ikring
i ring,
hindra
hans ögon att tindra,
sätt stopp
för hans lopp,
och ta så ett tag
i hans byxa där bak
så blir han så spak
och så svag,
så kastas han ut
i ett lyckosamt slut,
ondskans era
finns inte mera.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

*
Om dikten lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Lätt-Rimmat 34

I den klassiska poesin var det vanligt att använda bundna former av verser, men den moderna versen ville vara fri. Eftersom dikten Lätt-Rimmat 34 vill vara en syntes mellan gammalt och nytt så använder den rim för att utveckla.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Även om versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet så utgår de ändå ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Lätt-Rimmat 34