Bot av stress med hjälp av kulturens verk

Skalla-Grim ser mot framtiden

Bot av stress är att få avspänning

Artikel

Pressbyrån har den allra stressigaste arbetsmiljön. Det var föreståndaren Fredrik i Alvestas klart uttryckta ståndpunkt.. Hur kan vi skapa en metod som ger bot av stress?

Vad är stress

Vi försöker balansera två skilda system till harmoni. Både utsidans process, och vad som händer på insidan. När de båda systemen är synkroniserade upphör stressen.

Det finns medvetande med känslor och tankar både på utsidan och insidan av jaget.. När de rör sig med olika hastigheter bildas stress som skapar en spänning. En sådan uppstår när två separata krafter verkar i samma punkt.

Bot av stress

Vad ett jag är har många filosoferat om, men det har uppgiften att balansera det yttre mot insidan. Eftersom stress uppstår ur spänning botar vi den genom att öva avspänning. En allt vanligare metod är meditation. När vi mediterar försöker vi förena två motsatser, här utsida och insida. När de båda sidorna får kontakt med jaget kollapsar spänningen. Därför får vi en kompromiss med bara en vilja och kraft.

Hur mediterar vi?

Vi har en strävan att vara mindfulla för att nå full koncentration. Därför behöver vi något att koncentrera oss på. Vi styr vår kontroll så att vi fixerar ett objekt med makt. Samtidigt låter vi våra kontakter verka fritt medan vi observerar medvetandet med känslor och tankar. Eftersom det som är fritt hittar sitt mål så lagras medvetandet om och ordnas meningsfullt.

Vad koncentrerar vi oss på?

Det vi fokuserar på ska vara tydligt. Att vara tydlig är att vara lätt att uppfatta. Men just med det målet skapar vi konstnärliga verk. Texter och bilder är byggda för att uppfattas.

Meditationsprocessen

Att uppfatta något har tre nivåer. Först upplever vi genom att varsebli sinnesintryck, känslor och tankar. Vi försöker sedan förstå intrycken. Till slut tolkar vi för att finna en mening.. Att fullborda processen genom att ordnas i stället för att ordna är meditation och en bot av stress.

Kulturen

Vi kan tro att konsten är en lek utan nyttigt syfte. Men vi ser att vi kan meditera den och få bot av stress. Avspända får vi lättare hälsa. Så en fungerande kultur ger oss hälsa. Därför är konstnärer och författare en slags läkare bland allmänheten ute i samhället.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver för bot av stress