Kris i kulturen visar på kris i samhället

Skalla-Grim ser mot framtiden

Kris i kulturen visar oss ett allvarligt tecken på tillbakagång i samhället

Artikel

När vi förklarar vad kontakt är så säger vi att vi har något gemensamt. Ofta är detta gemensamma känslor eller tankar. Men för att förstå kontakt i allmän mening påstår vi att det gemensamma är själva medvetandet.

Kris i kulturen

Publiken och konstnären är de båda spelarna på konstarenan. De möter varandra i konstverket, så det skapade är själva platsen för mötet mellan de båda. Därför leder också störningar i kontaktklimatet till störningar när vi försöker uppleva konstnärliga skapelser. Atmosfären kring kontakterna är svårt störd i samhället. Därför ser vi en djup kris i kulturen. Hur ska vi hantera det sociala sammanhanget?

Kontaktens aspekter

Det medvetande eller de känslor vi delar med någon annan skapar en upplevelse. Denna upplevelse kan vi fördjupa. När vi har upplevt , så kan vi också förstå och tolka våra reaktioner. Men kontakter kan också vara mystiska så att vi upplever utan att vi alls förstår.

Typer av kontakter

Det vi delar med andra kan vi sortera efter avståndet mellan de inblandade parterna. Om vi finns alldeles intill varandra talar vi om närkontakt. Motsatsen till denna är fjärrkontakt.

Vi kan också dela in det gemensamma i hur direkt vi upplever varandra. Varje människa finns i ett helt eget mikrokosmos. Eftersom kosmos är allt som finns kan vi leva helt inneslutna i vår egen värld, men ändå ha ett rikt liv. Kosmisk kontakt uppstår när vi kommunicerar mellan skilda världar.

Kosmisk fjärrkontakt kallas telepati.

En bild av socialt samspel

Närkontakt är den allra kortaste vägen mellan två personer. Så vi upprättar den ansikte mot ansikte. När vi står inför varandra och får kontakt rygg till rygg har vi kosmisk kontakt. Därför är den den längsta vägen mellan två människor.

Störningens form

Miljön är den yttersta zonen som vi omger oss med. Eftersom vi närmar oss varandra utifrån och inåt så möter vi varandra först i miljön. Därför leder problem här till allmänna problem när vi försöker upprätta en gemenskap. Kontakt är som sagt en grundläggande faktor när vi upplever konst, så miljön måste fungera. Då botar vi och ordnar vi också vår kris i kulturen

Störningen botas

Aggressivitet vill släcka kontakt. Eftersom världen styr oss med aggressivitet har vi svårt att anknyta till varandra. Kärlek vill tända kontakt, och är aggressivitetens motsats. Så lösningen till oredan i kulturen skriver vi som att kärleken segrar. Denna renar kulturens alla områden.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om kris i kulturen