Lätt-Rimmat 50 ville ut ur poetens penna

Dikten

Lätt-Rimmat 50 visar upp sina rim

När makten säger
att vi väjer
inte för ett hinder,
så binder
makten dina händer,
en hand i sänder,
med det rep
vi begrep
kunde vara
en fara.
När makten vill,
se till
att snabbt försvinna
innan den kan hinna,
hårdare än stål,
nå sitt mål.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

*
Om dikten lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Även fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Lätt-Rimmat 50

För att skapa frihet för dikten, så kan vi låsa in den i en cell. Eftersom paradoxen att ofrihet skapar frihet, så kan vi inskränka vår poesi till att vi måste skriva den med rim. Precis som vi har gjort med dikten Lätt-Rimmat 50.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Lätt-Rimmat 50