MAGI Katherine Mills 2 penslad med värme

Konst på cyberväggen

MAGI Katherine Mills 2 för att överraska

Akvarell MAGI Katherine Mills 2

Verket – klicka för större

*
Till fler bilder på konst.se av Bengt Tomas
*

OM bilden

Bilden MAGI Katherine Mills 2

Vi kan utföra trollkonster på många sätt, så bilden MAGI Katherine Mills 2 viftar med trollstaven. Då konstnären skapade en abstrakt målning fokuserade han på färger som uttrycker både känslor och tankar.

Mina bilder

Jag har måleriet som hobby, så arbetet med penna och pensel underhåller. Därför ger leken med färger avkoppling samtidigt som den är ett nöje.

Jag har provat olika tekniker men begränsat mig till måleri med akvarell. Fast jag kompletterar vattenfärgen i det lilla med linjer av färgpennor och punkter i svart tusch.

Syftet med bildskapandet är att komplettera huvudämnet, mitt skrivande, så det blir mer komplett. Eftersom bilder är utgångspunkten för de psykiska processerna är de ibland starten på nya projekt.

Vad är konst?

Eftersom frågan diskuteras ofta har filosofer undersökt begreppet i långa tider, men än kan vi inte se en definition som är objektiv, och som alltså är giltig för alla.

Jag påstår att konst har tre egenskaper. För det första är den skapad. En målad tavla kommer ur kreativitet, men en soluppgång är inte skapad, och att solen höjer sig över horisonten varje dag är inte konst, trots att soluppgången är vacker. För det andra är konst unik för att skilja den från hantverk eller konsthantverk. För det tredje är konst en upplevelse. Ordet konst kommer ur att kunna, och den som kan sin teknik har också förmågan att skapa upplevelser. I dag har begreppet glidit över till att peka på själva upplevelsen.

Vi bygger en målning av form och färg.

Vad är färg?

Den första frågan vi ställer oss om färg, är om den finns. Är färg en egenskap i verkligheten, eller är det bara våra sinnen som skapar upplevelser av kulör? Frågan kan vi grubbla på.

Färger är symboler. Det är vanligt att anse att blått står för lugn, rött för exaltering och grönt för harmoni. Gult kan stå för solen. Symbolerna har en universell sida, men också en kulturellt betingad och en privat.

Eftersom upplevelsen av färg är helt subjektiv, så kan vi inte beskriva med ord för någon annan hur vi ser blått eller rött.

Bengt Tomas målar