Hästen och bonden i brottning i en dikt

Dikten i Gustaf Frödings anda

Gustaf Fröding gymnastiserar 6

Hästen

Fastän Anton står på tå
och bönar och ber
vägrar hästen att gå,
och Anton han ser
att grannen har traktor
och säger sin trilskande häst:
Nu är det bäst
du vet denna faktor,
plöj nu min torv,
annars blir pengar i skrinet
till nya maskinen,
och du blir till korv!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Hästen

Gustaf Fröding tecknade ofta bilder från livet på landet. Därför gör också dikten Hästen det. Dragdjuret trilskas men också bonden är envis, så det uppstår en kamp mellan två viljor. Versen är även rimmad för att stå fram som ett alster i den store förebildens anda.

Några ord om Gustaf Fröding

Uppväxt

Även om Sverige översvämmas av poeter idag, så sticker Gustaf Fröding ut. Han föddes 1850 på en herrgård nära Karlstad, och är därför en av landets mest kända värmlänningar. Trots sjukdomar i familjen kunde han studera, så att han kom i kontakt med kulturen under skoltiden. Han studerade också i Uppsala en tid.

Den första boken

Hans första verk, Guitarr och dragharmonika, ges ut på Bonniers 1891 i boken visar han hur tekniskt driven han är, rimmen är osökta och naturliga. Vi frågar oss ifall någon annan i Sverige når upp till hans nivå. Boken visar också upp hans folklighet, samtidigt som verserna är musikaliska. Många av Frödings dikter är ju tonsatta.

Skandalen

Hans nästa bok, “Stänk och flikar”, innehöll dikten “En morgondröm”. Eftersom versen var erotiskt färgad, så reagerade omgivningen, och publiceringen ledde till rättegång. Även om Fröding enkelt blev frikänd, så satt den sköre poetens tankar fast i processen under resten av livet.

Efterdyningar

I tiden som följde vistades han ofta på vårdinrättningar eller psykiatriska kliniker. Därför var han på sätt och vis en främling i samhället, och många av hans dikter är skrivna ur det perspektivet. Vi ser en man som står utanför det vanliga livet, och betraktar det.

Livets slut

Gustaf Fröding sattes på Uppsala hospital. Efter utskrivningen bosatte han sig på Djurgården i Stockholm. Men hälsan var bruten på grund av alkoholism och diabetes, så han avled 1911. Begravningen var en riksangelägenhet, så att själva ärkebiskopen Nathan Söderblom förrättade jordfästningen. Också många ur samhällets översta skikt hade skickat blommor till ceremonin.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Gustaf Fröding

Salvador diktar Hästen