Midsommar i en dikt om ensamhet

Dikten i Gustaf Frödings anda

Gustaf Fröding gymnastiserar 9

Midsommar

Midsommarstången
och den ljuvliga sången
mitt i skrålande byn
och tecknen i skyn.
Alla samlas i fest,
men när ni hurrar som mest
står jag och klankar,
jag går här och vankar,
ensam utan vänner
och jag känner
att tiden rinner så fort
och det rena är bara lort.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Midsommar

Dikten Midsommar vill leva sig in i Gustaf Frödings värld. Därför tar versen upp motivet ensamhet. Samtidigt som förebilden skrev med yppersta teknik, så tog han upp sitt utanförskap. Sedan blev dikterna lätta att läsa trots de tunga känslorna de bär.

Några ord om Gustaf Fröding

Uppväxt

Även om Sverige översvämmas av poeter idag, så sticker Gustaf Fröding ut. Han föddes 1850 på en herrgård nära Karlstad, och är därför en av landets mest kända värmlänningar. Trots sjukdomar i familjen kunde han studera, så att han kom i kontakt med kulturen under skoltiden. Han studerade också i Uppsala en tid.

Den första boken

Hans första verk, Guitarr och dragharmonika, ges ut på Bonniers 1891 i boken visar han hur tekniskt driven han är, rimmen är osökta och naturliga. Vi frågar oss ifall någon annan i Sverige når upp till hans nivå. Boken visar också upp hans folklighet, samtidigt som verserna är musikaliska. Många av Frödings dikter är ju tonsatta.

Skandalen

Hans nästa bok, “Stänk och flikar”, innehöll dikten “En morgondröm”. Eftersom versen var erotiskt färgad, så reagerade omgivningen, och publiceringen ledde till rättegång. Även om Fröding enkelt blev frikänd, så satt den sköre poetens tankar fast i processen under resten av livet.

Efterdyningar

I tiden som följde vistades han ofta på vårdinrättningar eller psykiatriska kliniker. Därför var han på sätt och vis en främling i samhället, och många av hans dikter är skrivna ur det perspektivet. Vi ser en man som står utanför det vanliga livet, och betraktar det.

Livets slut

Gustaf Fröding sattes på Uppsala hospital. Efter utskrivningen bosatte han sig på Djurgården i Stockholm. Men hälsan var bruten på grund av alkoholism och diabetes, så han avled 1911. Begravningen var en riksangelägenhet, så att själva ärkebiskopen Nathan Söderblom förrättade jordfästningen. Också många ur samhällets översta skikt hade skickat blommor till ceremonin.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Gustaf Fröding

Salvador diktar Midsommar