Regnet som en rimmad dikt av Poeten Salvador

Dikten i Gustaf Frödings anda

Gustaf Fröding gymnastiserar 16

Regnet

När molnen skänker
regnet åt jorden
och skyarna blänker
räcker alls inte orden.
Vi bönar och ber
att få veta.
Vad är det som sker,
var skulle vi leta
efter visornas ord
sjungna så raka
hur liv fuktar jord
och ger hoppet tillbaka?

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Regnet

Istället för att klaga över ruskväder kan vi bejaka nederbördens livsskapande kraft och energi. Därför visar dikten Regnet på hur vi kan hantera kluvenheten inför det som faller ner från himlen.

Några ord om Gustaf Fröding

Uppväxt

Även om Sverige översvämmas av poeter idag, så sticker Gustaf Fröding ut. Han föddes 1850 på en herrgård nära Karlstad, och är därför en av landets mest kända värmlänningar. Trots sjukdomar i familjen kunde han studera, så att han kom i kontakt med kulturen under skoltiden. Han studerade också i Uppsala en tid.

Den första boken

Hans första verk, Guitarr och dragharmonika, ges ut på Bonniers 1891 i boken visar han hur tekniskt driven han är, rimmen är osökta och naturliga. Vi frågar oss ifall någon annan i Sverige når upp till hans nivå. Boken visar också upp hans folklighet, samtidigt som verserna är musikaliska. Många av Frödings dikter är ju tonsatta.

Skandalen

Hans nästa bok, “Stänk och flikar”, innehöll dikten “En morgondröm”. Eftersom versen var erotiskt färgad, så reagerade omgivningen, och publiceringen ledde till rättegång. Även om Fröding enkelt blev frikänd, så satt den sköre poetens tankar fast i processen under resten av livet.

Efterdyningar

I tiden som följde vistades han ofta på vårdinrättningar eller psykiatriska kliniker. Därför var han på sätt och vis en främling i samhället, och många av hans dikter är skrivna ur det perspektivet. Vi ser en man som står utanför det vanliga livet, och betraktar det.

Livets slut

Gustaf Fröding sattes på Uppsala hospital. Efter utskrivningen bosatte han sig på Djurgården i Stockholm. Men hälsan var bruten på grund av alkoholism och diabetes, så han avled 1911. Begravningen var en riksangelägenhet, så att själva ärkebiskopen Nathan Söderblom förrättade jordfästningen. Också många ur samhällets översta skikt hade skickat blommor till ceremonin.

Ifall text passar så finns fler dikter i PROJEKTET Kända poeter som versen ingår i

Till Wikipedia om Gustaf Fröding

Salvador diktar Regnet