Jag kommer som dikt i Dan Anderssons anda

Dikten i Dan Anderssons anda

Dan Andersson 16

Jag kommer

Fastän nordan drar
över heden
har jag kvar
hoppet med en
längtan att se dig.
Ville du be mig
att lämna min koja,
gå genom skogen
för att lossa din boja,
så var jag dig trogen.
Trots att nätternas himmel
tronar så svart
lyser stjärnornas vimmel
och visar oss vart
stegen ska riktas,
hur målen kan siktas

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Jag kommer

Vi lever i sociala sammanhang av olika karaktär, men anser ofta att hjälpsamhet är en positiv och eftersträvansvärd egenskap. Dikten Jag kommer står skriven utifrån ämnet, och är dessutom rimmad i den äldre poesins tradition.

Några ord om Dan Andersson

Uppväxt

Poeten Dan Andersson, som egentligen hette Daniel, föddes 1888 i trakterna av Ludvika i Dalarna. Han bodde i finnmarkerna, därför var uppväxten ganska fattig. Trots det lärde han sig läsa tidigt, och fick en fiol för det kroppsarbete som startade redan i unga år. Fiolen är kanske ursprunget till musikaliteten i hans verser.

I ungdomen reste han också till släkten i USA, men återvände.

Han debuterade redan vid fjorton års ålder, och publicerade det första i en serie brevkort i Bergslagsposten.

Utveckling

När han studerade vid Brunnsviks folkhögskola, så började han skriva med en allvarligare inriktning. Det är för att han utgår från sitt eget liv, som dikterna ofta handlar om den slitsamma tillvaron i vildmarken. Det finns också en underliggande sorg i texterna. Det kan vara orsaken till att hans verk är så folkligt populära. Eftersom hans dikter är musikaliska, så har många tonsatt dem, och de sjungs ofta och allmänt än idag.. Bland annat är den friska sångerskan Sofia Karlsson en av uttolkarna.

Dan Andersson medverkade även i pressen med artiklar. Dessutom översatte han utländsk litteratur.

Olyckan

Dan Anderssons dödsfall är ett av de mest kända i Sverige. Han förgiftades efter att hotellet där han bodde i Klarakvarteren i Stockholm hade rökt mot vägglöss. Fast känslorna är dubbla kan vi fråga om det var den sensationella olyckan som satte. allmänt fokus på hans diktande. Han ligger begraven i Ludvika.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Dan Andersson

Salvador diktar Jag kommer