Odukat bord handlar om fattigdom i diktform

Dikten i Dan Anderssons anda

Dan Andersson 17

Odukat bord

Med möda har jag vandrat
kring i livet
och alltför ofta klandrat
brödet givet.
På den fattiges bord
står rätterna glesa,
den fattiges resa
siktar åt nord
där vinden hörs yla
sin ständiga kyla.
De fattigas trupp
reser sig upp
och går mot sitt mål,
tomhetens hål.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Odukat bord

Poeten Dan Andersson skrev ofta om det fattiga livets villkor i sina verser. Precis det ämnet tar dikten Odukat bord upp, och pekar även på det slutliga målet för ett liv i yttersta armod.

Några ord om Dan Andersson

Uppväxt

Poeten Dan Andersson, som egentligen hette Daniel, föddes 1888 i trakterna av Ludvika i Dalarna. Han bodde i finnmarkerna, därför var uppväxten ganska fattig. Trots det lärde han sig läsa tidigt, och fick en fiol för det kroppsarbete som startade redan i unga år. Fiolen är kanske ursprunget till musikaliteten i hans verser.

I ungdomen reste han också till släkten i USA, men återvände.

Han debuterade redan vid fjorton års ålder, och publicerade det första i en serie brevkort i Bergslagsposten.

Utveckling

När han studerade vid Brunnsviks folkhögskola, så började han skriva med en allvarligare inriktning. Det är för att han utgår från sitt eget liv, som dikterna ofta handlar om den slitsamma tillvaron i vildmarken. Det finns också en underliggande sorg i texterna. Det kan vara orsaken till att hans verk är så folkligt populära. Eftersom hans dikter är musikaliska, så har många tonsatt dem, och de sjungs ofta och allmänt än idag.. Bland annat är den friska sångerskan Sofia Karlsson en av uttolkarna.

Dan Andersson medverkade även i pressen med artiklar. Dessutom översatte han utländsk litteratur.

Olyckan

Dan Anderssons dödsfall är ett av de mest kända i Sverige. Han förgiftades efter att hotellet där han bodde i Klarakvarteren i Stockholm hade rökt mot vägglöss. Fast känslorna är dubbla kan vi fråga om det var den sensationella olyckan som satte. allmänt fokus på hans diktande. Han ligger begraven i Ludvika.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Dan Andersson

Salvador diktar Odukat bord