Gropen berättar i diktform om fattigdom och slit

Dikten i Dan Anderssons anda

Dan Andersson 19

Gropen

Vi gick i natten
utan bröd,
utan vatten
i nöd.
Vi kallat oss bröder,
små fattiga män
som vandrar igen
och som blöder.
Vi kallat oss arma
små krakar.
Finns det någon som vakar
förberedd att larma
om arma små män
trillar igen
i tillvarons grop
allihop?

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Gropen

Dikten Gropen berättar om människan, men också om den negativa kraft som drar i oss. Vi kan se tillvaron som ljus och välkomnande, men klarsynta ser den istället som ett evigt slit och gnoende

Några ord om Dan Andersson

Uppväxt

Poeten Dan Andersson, som egentligen hette Daniel, föddes 1888 i trakterna av Ludvika i Dalarna. Han bodde i finnmarkerna, därför var uppväxten ganska fattig. Trots det lärde han sig läsa tidigt, och fick en fiol för det kroppsarbete som startade redan i unga år. Fiolen är kanske ursprunget till musikaliteten i hans verser.

I ungdomen reste han också till släkten i USA, men återvände.

Han debuterade redan vid fjorton års ålder, och publicerade det första i en serie brevkort i Bergslagsposten.

Utveckling

När han studerade vid Brunnsviks folkhögskola, så började han skriva med en allvarligare inriktning. Det är för att han utgår från sitt eget liv, som dikterna ofta handlar om den slitsamma tillvaron i vildmarken. Det finns också en underliggande sorg i texterna. Det kan vara orsaken till att hans verk är så folkligt populära. Eftersom hans dikter är musikaliska, så har många tonsatt dem, och de sjungs ofta och allmänt än idag.. Bland annat är den friska sångerskan Sofia Karlsson en av uttolkarna.

Dan Andersson medverkade även i pressen med artiklar. Dessutom översatte han utländsk litteratur.

Olyckan

Dan Anderssons dödsfall är ett av de mest kända i Sverige. Han förgiftades efter att hotellet där han bodde i Klarakvarteren i Stockholm hade rökt mot vägglöss. Fast känslorna är dubbla kan vi fråga om det var den sensationella olyckan som satte. allmänt fokus på hans diktande. Han ligger begraven i Ludvika.

Text om PROJEKTET Kända poeter som dikten ingår i

Till Wikipedia om Dan Andersson

Salvador diktar Gropen