Huvudmålet och andra aspekter utredda om poesi

Huvudmålet och andra frågor om poesi

Skalla-Grim ser mot framtiden

Huvudmålet för poeten? Mitt långvariga skrivande har också inneburit grubblerier och tankar, så jag vill publicera några frågor och svar om poesi. Eftersom frågor väcker tänkande som ger kunskap och kunskap är grunden för skrivandet, så kan texten väcka.

Huvudmålet och andra frågor för poeten

Huvudmålet

Fråga

Liv kännetecknas bland annat av ämnesomsättning, att få, omvandla och ge. Att läsa dikt är att få, att publicera är att ge. Är huvudmålet för den poetiskt intresserade att skapa ämnesomsättning och således få mer liv?

Svar

Liv kännetecknas av energi, därför är liv rörelse och variation. Om rörelsen alltså ska variera är det lämpligt att vi både ger ut och får in. Däremot har varje poet sitt personliga mål med skrivandet och att säga vilket som är huvudmålet med arbetet är därför omöjligt. Däremot kan vi säga att varje dikt har ett grundläggande behov av att ha ämnesomsättning och att andas.

I kaos

Fråga

Jag är en aning trött på mig själv, resultatfixerad, målinriktad och effektiv. Måste jag komma bort från de olaterna om jag också ska vara poet. Poeten flyter väl med känslornas strömmar och pendlar mellan kaos och oordning?

Svar

Poeten måste ha kontakt med sitt motiv. Eftersom kontaktens första fas är kaos, vissa vill kalla det för psykos, måste hen kunna gå in i oordning. Däremot behöver den som skriver lyrik ett välordnat skal och en god grundordning för att orka med skapandets nödvändiga kaos.

Om känslor

Fråga

Eftersom poesi kan upplevas, förstås och tolkas använder man tankar och känslor i läsprocessen. Är poesin i allmänhet mest inriktad på att skapa känslor?

Svar

Att många påstår att poesi handlar om känslor behöver inte vara sant för den skull, men önskan visar i alla fall på något viktigt. Om en dikt ska ha någon mening så måste det finnas en tanke bakom den. Eftersom det finns en tanke bakom så har någon tänkte den, och det finns alltså ett jag bakom versen. Känslor är en viktig del av ett jag. Känslor uppträder i lyrik men den handlar således i första hand om ett jag.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om huvudmålet med poesi