Konsten är fri eller är det bara en tom fördom

Skalla-Grim ser mot framtiden

Att konsten är fri är ett vanligt påstående, men stämmer det?

Artikel

Vi säger ofta att konstnären är en fri företagare och också att konsten är fri. Då bör vi kanske undersöka vad frihet egentligen står för och är. Vilken är konstnärens relation till sitt eget arbete?

Vad är frihet?

Den som verkligen kan göra vad hen vill är ju fri. Samtidigt kan också den som har makt över sig själv göra vad hen vill. Både makt och frihet handlar om gränser. Makten styr sin omgivning med gränser medan friheten tvärtom är gränslös.

Att vara fri

Ibland längtar vi efter en total frihet, att vi är helt utan gränser. Men i motsats till vår längtan skapar tillståndet istället fler problem än det löser. Den som är helt fri är fri i hela kosmos. Slutsatsen är då att den som helt saknar gränser måste ta ansvar för harje detalj i världsalltet. Därför är det bättre att vara fri inom givna ramar.

Konsten är fri?

Rent teoretiskt kan en konstnär skapa precis vad hen vill, men om vi även tar hänsyn till det praktiska ser vi att påståendet är falskt. För att förverkliga sina fantasier och drömmar behöver den som skapar ha kunskaper. Ju svårare projekt desto mer kunskap behöver hen. Konsten är fri – teoretiskt, men om den är fri också praktiskt måste konstnären vara en allvetande gud.

Vägen

Den helt fria konstutövaren skulle således kunna göra vad hen vill. Men viljan är bara utgångspunkten, och utifrån den kan vi fatta ett beslut, och utifrån beslutet bildas ett måste. Konstnären omvandlar därför vilja och frihet till något som istället är fast och låst i sig.

Att ha beslutat

Så fort en människa tar beslut använder hen makt. Det konstnärliga arbetet går vägen från vilja till beslut, och konstnären själv använder därför både frihet och makt. Balansen mellan de två kallar vi för kontroll.

Är målet att konsten är fri?

Om skapandet ska vara fritt är det bäst om det är det inom givna ramar eftersom total frihet innebär att vi måste ta hänsyn till varje händelse i världen. Konstnären utgår från sin frihet, men fattar sedan beslut och använder därför makt. Vi ser alltså att det är balansen mellan de två motsatserna som är ett mål för den kulturellt skapande. Konstnären behöver med andra ord kontroll.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Konsten är fri