Om dig 11 är en dikt som berättar om dig där du står

  Dikten

  Om dig 11

  Du får mig
  att tänka på våren,
  att se in i dina ögon
  är att upptäcka
  de första vårblommorna,
  den behagliga värmen
  och ljuset
  efter det långa mörkret.
  Du är det spirande livet,
  du är
  den du är.

  *
  Dikten uppläst

  Logotype för Poeten Salvador
  -Liten Poetik-

  *
  Om versen lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

  Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

  *

  Om dikter

  Dikten Om dig 11

  Om vi hör att en vers handlar om kärlek gör vi oss kanske en bild av tårar och svåra känslor. Dikten Om dig 11 vänder ändå resonemanget och pekar på positiva känslor

  Diktens form

  När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

  Diktens innehåll

  Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

  Dikters popularitet

  Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Om dig 11