Möjligheter är konstnärens utgångspunkt i skapandet

Skalla-Grim ser mot framtiden

Möjligheter blir konstnärens gestalter

Artikel

Möjligheter är utgångspunkten för den skapande artisten, men hen behöver också färdigheter i gestaltande. Själva idén till ett verk behöver alltså fyllas i och få materia. Hur ser processen ut?

Om möjligheter

Konstnären börjar med ett tomt papper eller en tom duk och ser i dessa blanka ytor något som kan växa fram. Skulptören börjar med en sten, också hen anar något osynligt som kan växa. Möjligheter är därför början på skapandets process.

Spänning ur möjligheter

Vad som kan tänkas har potential, där vi istället har två tänkbara vägar att gå uppstår en potentialskillnad. Ett annat namn på denna olikhet är spänning. Konstnären finner alltså alternativa vägar och spänner drivfjädern i sin skapandeapparat. När spänningen lossnaruppstår en rörelse som är inledningen till skapandeprocessen.

Behoven uppstår

Den frisläppta spänningen driver ett flöde av känslor och medvetande. Istället för ett homogent fält i psyket får vi områden med överskott på känslor och områden med underskott. Både brister och för stora koncentrationer är upphov till behov. Konstnären känner sedan vad verket behöver.

Skapandeprocessen

Konstnären arbetar alltså upp en spänning med sin fantasi och upplevelse av det osynliga. Spänningen driver i sin tur ett flöde av tankar och känslor, och de psykiska elementen rör sig således så att det uppstår både över- och underskott i medvetandet. Dessa förändringar är roten till behov, och konstnärens skapande består därefter i att hantera behoven.

När är skapelsen färdig?

Eftersom människan drivs att uppleva mening och meningen med en handling är tanken bakom den är överlevnad, utveckling och harmoni viktiga ämnen. Verket handlar därför om liv och död för konstnären, hen söker också utveckling för både sig själv och publiken. När verket till slut strålar harmoni är det färdigt.

Konstnärens roll

Ett artistiskt verk är en mötesplats mellan skaparen och publiken, och konstnären ställer således i ordning själva mötesplatsen. Men också publiken påverkar upplevelsen av skapelsen så att konstnärens arbete bara är utgångspunkten i en process av förståelse och tolkning. Konstnären har även en andra roll, att bygga en relation med publiken för att visa vägen in i verket.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Möjligheter