Visa till dragspel är en kort dikt om kärlek

Dikten

Visa till dragspel

Jag kan inte tveka,
du är mitt allt,
jag valde en gång
din visa
till dragspel
och tonerna bäddar
mitt rede
med kärlek.
Jag lyssnar
och ler,
du går vid min sida
mot ett fjärran
vi ser,
vi går till din visa,
vi ler.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*
Ifall versen lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Visa till dragspel

Vi kan tro att dikten Visa till dragspel handlar om musik, men istället är den en kärleksvers. Poeten Salvador har också läst in den själv på ljudspelare

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi också form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt även fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Visa till dragspel