Kategoriarkiv: Språk

Språket – Kulturgryning 37

Banner för rubrik

Att tala och skriva

Språket är en följd av Ogdens trianglar

Bild av språket

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om språket •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Manifest 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Tre haikudikter I •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Om språket


Gult prydnadsfält

Språket består av ord, och orden är nära släkt med begreppen och vad orden refererar till. Språkets uppgift är att påverka gränser, medvetanden och kontakter.

Ogdens trianglar

Språket är en ordnad ström av Ogdens trianglar. En sådan består av ord, begrepp och referenser. Varje ting är en Ogdens triangel. Vi lever mitt i ordföljden och språket är kulturens grund.

Ord

Tinget har en gräns. Den kallas ord och har ett namn. Vi kommunicerar med ordens namn.

Begrepp

Bara levande varelser är medvetna, men varje ting har medvetande, de är passiva behållare. Medvetandets mönster kallas begrepp. Det vi begriper har vi begrepp om, för att begripa måste vi vara medvetna.

Referens

Referensen är rummet där tinget och den yttre världen möts. Referensen är en kontakt. Exempelvis känslomässig kontakt innebär att känslor möts och har något gemensamt. Med kontakt i allmän mening förstås gemensamt medvetande.

Yttre och inre språket

Begreppen finns där medvetandet finns och det uppfyller hela kosmos. Medvetandet finns utom och inom oss. Språkets yttre aspekt är tingen själva. Den inre aspekten beror av hur vi hanterar gränser, medvetanden och kontakter.

Språket förändras

Med orden vill vi påverka världen. Eftersom den ständigt förändras, förhoppningsvis utvecklas, måste också våra påverkansmetoder förändras. Vi är ofta konservativa och reagerar häftigt på språkförändringar och nyskapelser, men om vi vill utvecklas så måste vi acceptera nya ord och förändrade sätt att använda gamla.

Kulturen

Kultur bygger på språket. Litteratur handlar om orden själva, bildkonst om ordens färg och form, och musik om ordens vibrationer. Det grundläggande för alla kulturutövare är att ha ett språk. Ju bättre detta språk är, desto större är möjlighetera att åstadkomma värdefulla skapelser.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Manifest 1”

Akvarell Manifest 1


Bilden är sprungen ur konstnärens språkTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Tre haikudikter I

.

I.

Ekar stadiga,
födda till ny vårgrönska.
Består som orden.


II.
Gullvivan blommar.
Bilden av liv som spirar,
livet som segrar.


III.
Koltrasten sjunger
de renaste tonerna.
Livet som musik.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador mitt i språket