Kategoriarkiv: Werner Aspenström

Hon kan andas är en dikt i Aspenströms efterföljd

Dikten i Werner Aspenströms anda

Aspenström vet 15

Hon kan andas

Pennan knastrar
mot papperet
som sand mellan tänderna.
Hon skriver
kroppens sång
känslornas dans på betongen
tankens tornado över Japan
viljans strömmingsformade motrörelse.
Hon kan andas nu.

Tre rader på ett vitt papper.

En bok på bokhandlarens disk.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Hon kan andas

Poeten Werner Aspenström spred livsenergi och titel på dikten Hon kan andas pekar därför på hur energin i våra liv växlar mellan att tas in och ges ut

Några ord om Werner Aspenström

Ifall poeten Werner Aspenström skrev ner sina dikter med dalmålets rytm undertill är svårt att veta. Han kom i alla fall till världen i lilla Torrby utanför Smedjebacken i södra Dalarna. Aspenström är mest bekant som poet även om han skrev mycket i andra genrer.

Barndom

Han föddes 1918, men livet började olyckligt, för han blev snart faderlös eftersom pappan avled i pandemin spanska sjukan. Därför växte han upp med en ensamstående mamma och två syskon. Han återkommer ofta till tiden i barndomens Torrbo i sina texter.

Studier

Aspenström studerade först på folkhögskola, men tog senare en högre examen i Stockholm. Ett sommararbete på Kymmendö grep tag i honom och satte också spår i vad han skrev. Han mötte också sin fru på ön.

Skrivandet

Han kom ut med sin första bok 1943, men ställde sig senare på avstånd från sitt förstlingsverk. Aspenström anammade gruppen fyrtiotalisternas schema och räknas som en av de mest framträdande av dem. Men han bytte riktning i skapandet och utvecklade enkelhet och jordnära bilder. Då kom också det egentliga genombrottet med boken “Snölegend”. Resultatet av hela hans författarskap är 14 diktsamlingar och dessutom flera andra böcker.

Uppdrag

Werner Aspenström fick titel hedersdoktor, men man valde även in honom i svenska akademien. Dock bröt han med akademien av outredda skäl. Samtidiht avsa han sig posterna i andra sammanslutningar.

Som poet

Bilden på framsidan av Werner Aspenströms samlade verk visar på poeten själv med en lönnäsa fastsatt på sin egen. Fotografiet pekar på en man med humor och ett eget sätt att se på världen. Hans dikter har ofta underfundiga vändningar som får läsaren att både skratta och häpna. Hans språk är enkelt, men bilderna är vilda trots att de ofta är jordnära.

Slutet

Aspenströms resa började i Dalarna och slingrade sig till Stockholm där han avled 1997.

Asoenströmpriset

1999 grundades ett sällskap för att främja intresset för Werner Aspenströms författarskap. Sammanslutningen delar också ut ett pris till poetens minne, och, många aktiva personer i kulturlivet har tagit emot det.

Text om PROJEKTET Moderna klassiker som dikten ingår i

Till Wikipedia om Werner Aspenström

Salvador diktar Hon kan andas