Kategoriarkiv: Ekonomi

Politik – Kulturgryning 31

Banner för rubrik

Politik – styr arbete och ekonomi


Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Tre insändare om politik •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Plan 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Politik för arbete och pengar •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Tre insändare om politik

Arbete och ekonomi är grundläggande i det moderna samhället. Att födas borde innebära att medborgaren är garanterad sysselsättning och att hen lever i ett friskt ekonomiskt system.

Rätt till sysselsättning

En populär åsikt i näringslivet och bland ekonomer, kanske också politiker, är att det behövs en grad av arbetslöshet. I annat fall skulle det bli för dyrt för företagen att anställa ny arbetskraft.
   Att säga att det behövs arbetslöshet är att säga att människorna är till för företagen. Istället borde företagen vara till för människorna, och det borde stå tydligt i lagen att alla har rätt till sysselsättning.

Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren fredagen 5 juni 2015

En mer sund ekonomi

Enligt moderna teorier ska företagen tjäna så mycket pengar som möjligt. Grunden för tanken är grumlig, i stället borde företagen åstadkomma en acceptabel vinst och sedan maximera glädjen eller nyttan med produktionen.
   Av ekonomiska system finns goda och onda. Ondskan orsakar onödigt lidande så systemet bör vara gott.
   Av de goda organisationerna finns friska och sjuka. Sjukdom är obalans så den ekonomiska grunden bör vara frisk.
   En sund ekonomi bygger på accepptabel vinst, inte maximal.
Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren fredagen 12 juni 2015

Delad syn på tillväxt

Människan har en pyramid med drifter, där den viktigaste bildar basen. Det allra mest grundläggande är att överleva. Om livet finns så strävar det efter att utvecklas, så tillväxt är naturligt för alla varelser. Om det ekonomiska systemet ska vara levande så måste det växa.
   Tillväxt har en baksida. De materiella resurserna är begränsade och tillväxt i evighet är omöjlig. En hög produktion smutsar ner och sliter på miljön.
   Att växa är naturligt, men vi behöver en balanserad tillväxt.
Publicerad i Växjöbladet Kronobergaren fredagen 26 juni 2015

Sammanfattning – Politik för arbete och ekonomi

Politik är samhällets beslutsprocess och basen för kontroll. Viktiga inriktningar är arbete och ekonomi. Om samhället är mänskligt så garanteras alla sysselsättning. Om ekonomin ska vara levande behöver den växa, men pengar är sekundärt, produktion bör i första hand skapa lycka.
Uppåtpil

Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Plan 4”


Akvarell Plan 4

Är all konst politik?

Till Galleri Bengt TomasTill bildarkiv


Uppåtpil

Salvador diktar

Rubrikmarkör Politik för arbete och pengar

.

Arbete, pengar,
jag gör mina svängar
till vilket pris?
Får samhället ris,
får det en ros
för sättet att drivas?
Här kan du trivas
eller rymma din kos.
Producera med mål
att med varsamhet växa,
din läxa,
gör vad miljöerna tål!
Förhindra förstening,
ge livet en mening!

Dikten uppläst

 

Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta

Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil
Poeten Salvador lyssnar på politik