Kategoriarkiv: Poesi

Poetik – Kulturgryning 40

Banner för rubrik

Poetik – diktens hur

Poetik ett stöd för poesin

Symbol av poetik

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om poesi •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Perspektive 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Poeten om dikt •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Om poesi


Gult prydnadsfält

Poetik är läran om hur man önskar se sin poesi utformad. Först måste man undersöka vad som menas med poesi, sedan kan man koncentrera sig på hur den är skriven.

Vad är poesi

En språklig mening kallas mening för att den uttrycker just en mening. Samtidigt är den en tanke i språkdräkt. Man kan dra slutsatsen att mening är tanken bakom.

   Normalt utgår man ifrån att varje yttrande har en avsikt. Eftersom ett poem eller en dikt är ett yttrande tror läsaren att det har en mening, men i poesi kan man inte se den genom att analysera verkets delar. Poesi uppstår när verkets mening är verket själv.

Världen

Motivet för en dikt är världen eller en del av världen. Verket på papper är en bild av alltet. Människan försöker automatiskt binda ihop sin livsomgivning. Dikten behöver sammanhang och detta fås genom association. Både innehåll och form binds ihop.

Association

Redan Aristoteles förklarade hur vi associerar genom fyra typer av sammanbindning. Ett samband uppstår mellan saker som är lika, det uppstår när saker är olika. Saker som upprepas många gånger binds ihop och ting nära varandra (i tid och rum) associeras starkt.

Associationsprocessen

Människan söker ständigt nya kontraster. Dessa skapas av olikheter. Vi associerar olika uttryck med varandra och försöker lösa upp spänningen som uppstår och skapa likheter utifrån det som skiljer. Vi binder samman tills vi funnit likheter.

Associationer i form

En språklig likhet är rimmet, “man kan” är ett exempel, men det finns andra sätt, exempelvis “Saab skrotas sällan”. Olikheter uppstår när man ändrar vokaler. Ett exempel är det slitna “si och så”. Associationens styrka ökar när man ökar antalet ord som rimmar, tre rim är starkare än två rim. Ord som står nära varandra i det rimmade förknippas starkt, “ja’ sa ida’”.

Poetik

Ett poem är ett verk i ord, bild eller toner som inte kan tolkas som annat än sig själv. Dess motiv är världen som binds ihop med associationer, likheter, olikheter, frekvens och närhet i innehåll och form. Syftet är att hitta likheter utifrån olikheter.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Perspektive 4”

Akvarell Titel


Är bildens poetik inbyggd i själva bilden?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Poeten om dikt

Poetens tankar
rankar
sätten att skriva,
Så vill han driva
teser om dikten,
tankar om vikten
att skriva just si
för att dikten ska bli
som den borde.
Men gjorde
tankarna under?
Uppstod det stunder
då tesen var riktig
så texten blev viktig?


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador funderar på poetik