Etikettarkiv: Dan Andersson

Dan Andersson 14 visar på sanningen

Dikten

Dan Andersson 14 i vildmarkspoetens anda

Med möda
halkar vi fram
i landsvägens damm,
söker vår föda
i vrår.
Vi går
framåt så stilla,
får inte trilla
i diket.
Framåt mot riket
för oss
som går
utan bloss
där vi når!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Dan Andersson 14

Poeten Salvador: Är min dikt för sorglig?
Sten Selander: Men egenskaper finns i motsatser. Om du vet vad sorg är, så vet du vad glädje är.
Poeten Salvador: Så min dikt är samtidigt glad?
Sten Selander: Ja, om du vill kan du ansluta dig till oss som strävar efter idyll.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Dan Andersson 14

Då vildmarkens skildrare Dan Andersson skrev lyrik tog folkets hjärta emot den. Så hans verser bygger en del av det litterära Sverige. I synnerhet dikten Dan Andersson 14 vill leva sig in i förebilden och visa världen av hans upplevelser för poesikretsen.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Dan Andersson 14