Etikettarkiv: liv

En levande kultur för ett levande samhälle

Skalla-Grim ser mot framtiden

En levande kultur är en levande dröm

Artikel

Samhället styrs av en underliggande dödsdrift. Eftersom den yttersta aggressiviteten är att döda, så kan vi också kalla den för aggressionsdrift. För att stå emot dödslängtan behöver vi en levande kultur.

Livets vetenskap

Ett levande system kännetecknar vi genom att det med vilja använder energi och kraft. Eftersom vi kallar enegi, med psykologisk färgning, för rörelsevilja, så måste vi befria både rörelsen och viljan. Å andra sidan så uppstår krafternas verkan då en spänning löser upp sig. Vi behöver också motverka den stress som är spänningens upphov.

Rörelse

Vi ändrar vår position med kropparna, men även med både psykiska och andliga förändringar. Olyckligtvis kan rörelsen hindras genom att vi låser den. Sedan bygger vi upp spänningen med att separata krafter finns utan att ha kontakt. Låsen är även källan till individernas och samhällets sjukdomar.

Den logiska slutsatsen är att vi frigör rörelsen genom att förena motsatserna i oss.

Vilja

I boken “Kärlek och vilja” visade den amerikanske psykologen Rollo May på kris och problem för viljan. Den är inte isolerad, utan byggs upp i en serie som börjar med kroppssensationer, till exempel sinnesupplevelser. Sedan får vi en enkel känsla som utvecklas till tanke. Slutligen uppstår viljan ur tanken. Därför är viljans problem hela jagets, och vi behöver en sund identitet för att nå frihet.

Stress

Vi lever i en konfliktfylld situation när våra utsidor och insidor arbetar med olika syften. De båda sidorna har i detta fall motverkande förlopp. Därför måste vi synkronisera det yttre med det inre. Eftersom våra jag hanterar balansen mellan utsidan och insidan vill vi att jaget har kontakt med båda områdena. Vi kan alltså kalla kontakt för en patentmedicin.

En levande kultur

De två bekymren med låst energi och avtrubbad kraft beror i grunden på aggressiva angrepp och krig. Samtidigt som någon attackerar oss, så tar vi fram våra vapen, och gör oss beredda att strida. Stridsberedskapen låser energi och tar kraft.

Lösningen på kulturens bekymmer är således att gå fredens väg. Eftersom fred har sin grund i den positiva storheten kärlek, så är den kultur som vi bygger av just kärlek den rätta. De konstnärliga verken är vägen, och de skapar vi med medkänsla, omtanke och välvilja, Kärleken skapar inte bara harmoni hos människor, den är också basen i en levande kultur.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om en levande kultur