Etikettarkiv: Meditation

Läsa text med meditativ inställning

Skalla-Grim ser mot framtiden

Läsa text utvecklar oss, och meditation utvecklar

Artikel

Vi förknippar ofta meditation med Österlandet, men många i väst ägnar nukera tid åt metoden. Om vi bara strävar efter att vara närvarande och koncentrerade i närvaron mediterar vi. Och att läsa text är ett sätt att bedriva träningen.

Meditation är att vara medveten

Medvetande är energi, och uppstår då vi har kontakt i en gräns. Kontakten är mötet mellan två flöden, men då de möts är summan av deras flöden större än det sammanslagna. Så ett överskott av fri energi eller medvetande uppstår.

Vi har då en helhetsbild, men vi fördjupar medvetandet i tre steg efter det. Först upplever vi, sedan förstår vi och till sist tolkar vi.

Att uppleva

Då vi säger ordet upplevelse förknippar vi det med att leva. Flosofen Thomas ab Aquino gav en modell som definierar liv. Han menade att stenar bara existerar, men att utvecklingen skapar växter, och som namnet föreslår växer de. Om vi går vidare till djuren så ser vi att de rör sig,, Som avslutning tänker människan.

Eftersom känslor driver rörelse framåt är lägger de en grund. Känslor delas till exempel in i grupperna lust och olust, men vi kan strukturera dem på olika sätt.

Att förstå

Att förstå är i grunden att inse betydelse, men filosofer har undersökt och diskuterat ordet. Den tyske tänkaren Frege visade att betydelse avser det ett ord pekar på eller refererar till. Då behöver vi inte göra en krånglig språklig utredning, utan det räcker om vi gör oss en bild av vad ämnet på undersökningsbädden pekar mot. Betydelsen av katt är en bild av katten.

Att tolka

Att tolka är i grunden att inse en företeelses mening. En språklig mening har mening, alltså finns det en tanke bakom. Men tankar är delar av psyket, så vi säger att känslor, tankar och vilja bakom ger mening.

När vi kommunicerar antar vi automatiskt att talaren vill något och att talet har mening. Att tolka är att upptäcka talarens vilja.

Att läsa text

Eftersom all konst är kommunikation mellan en publik och en skapare behöver vi ha en kanal mellan dem. Detta är konstverket, och dikten eller romanen för författaren. Då förutsätter vi att skribenter vill säga något och har ett budskap med verket.

Om poeten eller romanförfattaren inte har någon vilja med sin skapelse är verket tomt på mening. Eftersom vi söker sådan fyller inte skapelsen någon funktion. Naturligtvis kan den vara både vacker och varm, men den är tom. Att läsa en text utan mening liknar vi med att sitta i timmar i sitt vardagsrum och stirra på tapeten.

För att läsa om läsning, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om att läsa text