Etikettarkiv: vetenskap

Objektiv värdering som medel för kulturanalys

Poeten Salvador tänker på objektiv värdering

Objektiv värdering vilar på vetenskaplig nivå, och vi värderar också kulturen

Artikel

Fysiken vilar inte fulländad, utan står inför grundläggander problem. Men många intressanta storheter är inte fysiska till sin natur, så de går inte att observera och mäta direkt med fysiska instrument. Eftersom kulturen till en mycket stor del verkar på det metafysiska planet, så frågar vi hur vi gör en korrekt objektiv värdering av den?

Atomer

Ledande fysiker har påstått att atomen inte är ett faktum utan handlar om möjligheter. Rummet av möjligheter har döpts till fantasin, så atomerna finns alltså enbart i fantasin. Därför kan de inte iakttas av fysiska instrument, för sådana observerar ju vad som händer i verkligheten. Hur tillverkar vi då ett instrument som observerar fantasin och atomerna.

Energi

Då energi enegi strukturerar sig som medvetande är de isomorfa. Eftersom medvetandet inte är fysiskt, utan metafysiskt, så är också energin det. Eftersom våra nuvarande instrument är fysiska, så borde energi vara omöjlig att mäta direkt.

Problem

För att enkelt observera direkt och skriva ner en följande objektiv värdering, så måste vi lösa två olika problem. För det första kontruera instrument som observerar fantasin. Sedan skapa mätinstrument för den metafysiska zonen, och tillverkar då instrumenten av fantasi och av metafysisk materia.

Indirekta studier är ett lättare sätt att resa. Atomen i fantasin förverkligas genom drömmar, så vi kan se den förverkligade formen. Energi är rörelseförmåga, så vi drar slutsatser om energi genom att studera rörelse.

Objektiv värdering av kulturen

För att skapa kultur använder vi språket, och språket är en metafysisk storhet. Därför identifierar vi det med tripletten medvetande, gräns och kontakt. Språket är ett orienterat flöde av Ogdens trianglar, och trianglarna har samma grundstruktur som medvetande, gräns och kontakt, men är något roterade. Vi värderar då kulturens verkan genom att studera språkets effekt på observatörer.

Kulturens byggstenar kallar vi atomer, så vi föder kulturprodukten med fantasier, och att se hur handen förverkligar dem beskriver konstens verkan.

Kommentar

Selma Lagerlöf: Varför pratar du om vetenskapen?
Skalla-Grim: Vetenskap är den skickligaste metoden att dra slutsatser.
Selma Lagerlöf: Jag tänker på hjärtats kunskap också?
Skalla-Grim: Det förstås, så nu satte du ett frö till funderingar.!

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver