Objektiv värdering som medel för kulturanalys

Poeten Salvador tänker på objektiv värdering

Objektiv värdering är nödvändig om vi ska vara vetenskapliga. Också kulturen kan värderas.

Artikel

Fysiken är inte fulländad utan står infö grundläggander problem. Många intressanta storheter är inte fysiska till sin natur, så de går inte att observera och mäta direkt med fysiska instrument. Kulturen verkar till en mycket stor del på det metafysiska planet. Hur ska vi göra en korrekt objektiv värdering av den?

Atomer

Ledande fysiker har påstått att atomen inte är ett faktum utan handlar om möjligheter. Rummet av möjligheter har döpts till fantasin. Atomerna finns alltså enbart i fantasin. Därför kan de inte iakttas av fysiska instrument, sådana observerar ju vad som händer i verkligheten. Ett problem består i hur vi ska tillverka instrument som observerar fantasin och atomerna.

Energi

Energi har samma struktur som medvetande, de är isomorfa. Då medvetandet inte är fysiskt, utan metafysiskt, är också energin det. Eftersom våra nuvarande instrument är fysiska, så borde energi vara omöjlig att mäta direkt.

Problem

För att enkelt kunna göra direkta observationer och en följande objektiv värdering, så måste vi lösa två olika problem, vi måste kunna observera fantasin och vi måste kunna mäta i den metafysiska zonen. Instrumenten måste då vara tillverkade av fantasi, och de måste vara metafysiska till sin natur.

Ett lättare sätt är antagligen att göra indirekta studier. Atomen i fantasin förverkligas genom drömmar. Vi kan se formen för hur den förverkligas. Energi är rörelseförmåga. Vi kan dra slutsatser om energi genom att studera rörelse.

Objektiv värdering av kulturen

För att skapa kultur använder vi språket. Språket är en metafysisk storhet, analog med tripletten medvetande, gräns och kontakt, det är ett orienterat flöde av Ogdens trianglar. Kulturen kan då värderas genom att studera språkets verkan på observatörer.

Kulturens byggstenar kan kallas atomer. Kulturprodukten börjar med fantasier, att se hur dessa förverkligas beskriver konstens verkan.

Kommentar

Selma Lagerlöf: Varför denna vetenskaplighet?
Skalla-Grim: Vetenskap är den skickligaste metoden att dra slutsatser.
Selma Lagerlöf: Men hjärtats kunskap då?
Skalla-Grim: Det förstås. Det måste jag tänka på!

Skalla-Grim skriver