Etikettarkiv: Vilja

Vilja leva – ett lyriskt utspel av Poeten Salvador

Dikten

Vilja leva, är den dikten en gammal gubbes uppgift?

Älskade,
din mun
lovar
allt.
Dina gnistrande ögon,
dina tankar välter ondskans hat och
dina mjuka starka händer som
smeker
med kärlekens sånger
ger du mig nu,
och evigheten viskar
våra namn.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Om dikter

Dikten Vilja leva

När poetens hjärta bultar i kärlekens rytm så vill han måla upp sin älskade med rena färger. Därför tar dikten Vilja leva upp petens eget Du. Och efter mötet med sin utsida hittar han lyckan. Också viljan masseras så att han önskar att finnas fullt ut.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Kommentar till Vilja leva

Poeten Salvador: En gammal gubbe ska inte skriva kärleksdikter!!!
Nils Ferlin: Unge man, du är dyster!
Poeten Salvador: Jag är realist!
Nils Ferlin: Skriv du om kärlek.
Dan Andersson: Skriv om din vilja.
Bruno K. Öijer: En gammal gubbe blir ung om han skriver som han vill.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar Vilja leva