Taggarkiv Rimord

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Rimord visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Den nya kulturen

Taggarkiv Rimord till Kulturgryning 73

Att propagera för en sak kan göras med prosaskrift. Att skriva i dikt är en annan metod. En skriven rimmad och uppläst vers om den nya kulturen undersöker på Kulturgryning 73.

2. Sexhandel

Taggarkiv Rimord till Kulturgryning 74

Den som skapar utnyttjar sin sexualdrift. Att sälja konst kan därför kallas sexhandel. Den inlästa och nerskrivna dikten med rim diskuterar ämnet på Kulturgryning 74.

3. Alvesta bokhandel

Taggarkiv Rimord till Kulturgryning 75

Vers används traditionellt vid hyllningar. En rimmad skriven och uppläst dikt berättar om Alvesta bokhandel på Kulturgryning 75.

4. Miljöpartiet

Taggarkiv Rimord till Kulturgryning 75

Samhällsproblemen diskuteras oftast med sakprosans form som artiklar eller insändare. Det går också att använda lyrik. Den rimmade och inlästa dikten “Grönt misstag” finns att läsa på Kulturgryning 83.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna