Utveckling -Kulturgryning 13

Utveckling genom kultur

 


Innehåll:

Skalla-Grim skriver

—Att växa med kulturen—

Bengt Tomas målar

—Akvarell “Vecka 3”—

Salvador diktar

—Växjö kulturnatt—


 

Skalla-Grim skriver

Att växa med kulturen


Människans grundläggande drift är att överleva. Där livet finns vill hen utvecklas. Kulturen kan bidra till växandet.

Kulturens verkan

Utveckling börjar med att ta kontakt med en person eller symbol som uppnått målet för växandet. Kultur är ett möte mellan publik ock konstnär, mötets grund är kontakt. Kulturen fungerar alltså som en möjlighet till utveckling.

Målet för utveckling

Varje människa har potential för genialitet. Det naturliga är att sträva att förverkliga denna potential och förvandla det ogripbara till något handfast.

Potential och verklighet

Att finnas innebär att vistas i de tre zonerna fantasi. dröm och verklighet. Fantasi handlar om möjligheter. dröm om önskan och verklighet om fakta. Fantasi är omedveten kontakt, dröm förmedveten och verklighet medveten. Ett konstnärligt verk är behållare för medvetande, genom verkets innehåll påverkas betraktaren.

Kulturens funktion

Publiken och konstnären får kontakt, de har gemensamt medvetande, och båda parter påverkar varandra att höja medvetandenivån, gå från fantasi via dröm till verklighet. Kulturprodukten bidrar till att förverkliga potential.

Krav på kulturutövarna

För att kulturupplevelsen ska ha kvalitet måste konstnären fungera kontaktmässigt. Nidbilden av kulturutövare ritar upp dem som asociala. Förhoppningsvis är det en fördom


Bengt Tomas målar

 


Akvarell “Vecka 3”


 


Akvarell

Akvarell för utveckling

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Växjö kulturnatt


Växjös kulturnatt
en skatt,
ett skott
i välskött jord.
Mitt ord
i dur: Kultur.
Förbättringens näring,!
Slutets återbäring!

 

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador!